Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện: Hội nghị giao ban công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 và công tác phòng chống dịch bệnh corona trên địa bàn.

Ngày 09/02/2020 10:47:05

Chiều ngày 8/2/2020, Thường trực UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban thống nhất một số nội dung công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 và công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ngành, cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã báo cáo về tình hình số lượng, chất lượng thanh niên của huyện chuẩn bị nhập ngũ năm 2020. Về số lượng đảm bảo quân số theo chỉ tiêu được giao, về tư tưởng của các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ rất sẵn sàng, các địa phương đã làm tốt công tác quản lý, động viên, khích lệ các thanh niên trước khi nhận nhiệm vụ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc chuẩn bị các điều kiện cho lễ giao nhận quân vào ngày 11/02/2020 như: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, sân bãi, hậu cần, anh ninh trật tự… đều đã được các ngành thành viên triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân.

Cũng tại hội nghị, ngành Y tế đã báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Theo đó, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, ngành y tế đã làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 08/02/2020, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của người dân về phòng chống dịch được tăng cường. Một số trường hợp công dân đưa tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên địa bàn đã được Công an huyện điều tra và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức đã đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành có liên quan, thống nhất cách thực hiện các nội dung trong lễ giao nhận quân. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên phối hợp nhịp nhàng để buổi lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Đồng chí yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh corona xuất hiện trên địa bàn./

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện: Hội nghị giao ban công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 và công tác phòng chống dịch bệnh corona trên địa bàn.

Đăng lúc: 09/02/2020 10:47:05 (GMT+7)

Chiều ngày 8/2/2020, Thường trực UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban thống nhất một số nội dung công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 và công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ngành, cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã báo cáo về tình hình số lượng, chất lượng thanh niên của huyện chuẩn bị nhập ngũ năm 2020. Về số lượng đảm bảo quân số theo chỉ tiêu được giao, về tư tưởng của các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ rất sẵn sàng, các địa phương đã làm tốt công tác quản lý, động viên, khích lệ các thanh niên trước khi nhận nhiệm vụ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc chuẩn bị các điều kiện cho lễ giao nhận quân vào ngày 11/02/2020 như: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, sân bãi, hậu cần, anh ninh trật tự… đều đã được các ngành thành viên triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân.

Cũng tại hội nghị, ngành Y tế đã báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Theo đó, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, ngành y tế đã làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 08/02/2020, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của người dân về phòng chống dịch được tăng cường. Một số trường hợp công dân đưa tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên địa bàn đã được Công an huyện điều tra và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức đã đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành có liên quan, thống nhất cách thực hiện các nội dung trong lễ giao nhận quân. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên phối hợp nhịp nhàng để buổi lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Đồng chí yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch corona trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh corona xuất hiện trên địa bàn./

Đài Truyền thanh Thọ Xuân