Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Trung tâm BDCT huyện: Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019

Ngày 16/01/2020 17:12:32

Sáng 16/1/2020, TTBDCT huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy; cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 98 học viên đến từ 39 cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019 được khai giảng ngày 8/1/2020, trong 9 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu 10 bài học đó là: Chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt chuyên đề về lịch sử truyền thống cách mạng của huyện cũng như tình hình KTXH của huyện trong thời kỳ CNH – HĐH quê hương đất nước. Kết quả qua kiểm tra, lớp học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 67% đạt loại giỏi; 25% đạt loại khá.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 12 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện; đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho 98 đảng viên mới tham gia lớp học.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Trung tâm BDCT huyện: Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019

Đăng lúc: 16/01/2020 17:12:32 (GMT+7)

Sáng 16/1/2020, TTBDCT huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy; cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 98 học viên đến từ 39 cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2019 được khai giảng ngày 8/1/2020, trong 9 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu 10 bài học đó là: Chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt chuyên đề về lịch sử truyền thống cách mạng của huyện cũng như tình hình KTXH của huyện trong thời kỳ CNH – HĐH quê hương đất nước. Kết quả qua kiểm tra, lớp học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 67% đạt loại giỏi; 25% đạt loại khá.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 12 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện; đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho 98 đảng viên mới tham gia lớp học.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân