Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa: Thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại Xuân Giang và Xuân Vinh

Ngày 13/08/2019 07:17:44

Ngày 9/8/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó chánh Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa làm tổ trưởng đã tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã ATTP tại xã Xuân Giang và Xuân Vinh.

Tại buổi thẩm định,tổ đã kiểm tra thực tế chợ,bếp ăn trường Mầm non, chợ và một số cửa hàng,hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo báo báo kết quả tự đánh giá thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Xuân Giang và Xuân Vinh, thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định ban hành kèm theo kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã ATTP năm 2019, UBND xã Xuân Giang và Xuân Vinh đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp xã, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo và ban nông nghiệp. Đồng thời thành lập các tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định;các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tổ giám sát cộng đồng thôn. Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm và các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vệ sinh ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của 2 xã đạt theo yêu cầu.
Tại buổi thẩm định, thành viên tổ thẩm định xã, phường, thị trấnATTP tỉnh đã phát biểu, nêu rõ một số điểm còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp để xã Xuân Giang và Xuân Vinh tiếp tục hoàn thiện, được công nhận xã ATTP.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòngđiều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế các địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP… Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Xuân Giang và Xuân Vinh đều đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019.Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa: Thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại Xuân Giang và Xuân Vinh

Đăng lúc: 13/08/2019 07:17:44 (GMT+7)

Ngày 9/8/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó chánh Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa làm tổ trưởng đã tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã ATTP tại xã Xuân Giang và Xuân Vinh.

Tại buổi thẩm định,tổ đã kiểm tra thực tế chợ,bếp ăn trường Mầm non, chợ và một số cửa hàng,hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo báo báo kết quả tự đánh giá thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Xuân Giang và Xuân Vinh, thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định ban hành kèm theo kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã ATTP năm 2019, UBND xã Xuân Giang và Xuân Vinh đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp xã, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo và ban nông nghiệp. Đồng thời thành lập các tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định;các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tổ giám sát cộng đồng thôn. Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm và các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vệ sinh ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của 2 xã đạt theo yêu cầu.
Tại buổi thẩm định, thành viên tổ thẩm định xã, phường, thị trấnATTP tỉnh đã phát biểu, nêu rõ một số điểm còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp để xã Xuân Giang và Xuân Vinh tiếp tục hoàn thiện, được công nhận xã ATTP.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòngđiều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế các địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP… Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Xuân Giang và Xuân Vinh đều đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019.Đài Truyền thanh Thọ Xuân