Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
739
Hôm qua:
991
Tuần này:
6331
Tháng này:
22119
Tất cả:
1013160

Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa: Thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên

Ngày 17/08/2019 17:11:27

Trong hai ngày 17 và 18/8/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó chánh Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã ATTP tại xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Tại buổi thẩm định, tổ đã đi kiểm tra thực tế tại trường Mầm non và một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên, thực hiện Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định, kế hoạch của UBND huyện xây dựng xã an toàn thực phẩm. UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định;các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời xã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện... Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên đến nay qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí an toàn thực phẩm của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và xã Phú Yên đạt yêu cầu.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện các nhóm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối VSATTP tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhóm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm của xã thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó Chánh Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP nhấn mạnh, ATTP có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì vậy các địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, đặc biệt cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP. Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên đạt các tiêu chí về ATTP; Sau buổi thẩm định, xã Xuân Quang và xã Phú Yên tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và xã Phú Yên đạt tiêu chí xã ATTP năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa: Thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên

Đăng lúc: 17/08/2019 17:11:27 (GMT+7)

Trong hai ngày 17 và 18/8/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó chánh Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã ATTP tại xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Tại buổi thẩm định, tổ đã đi kiểm tra thực tế tại trường Mầm non và một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên, thực hiện Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định, kế hoạch của UBND huyện xây dựng xã an toàn thực phẩm. UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định;các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời xã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện... Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên đến nay qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí an toàn thực phẩm của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và xã Phú Yên đạt yêu cầu.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện các nhóm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm của xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối VSATTP tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhóm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm của xã thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó Chánh Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP nhấn mạnh, ATTP có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì vậy các địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, đặc biệt cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP. Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và Phú Yên đạt các tiêu chí về ATTP; Sau buổi thẩm định, xã Xuân Quang và xã Phú Yên tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Quang và xã Phú Yên đạt tiêu chí xã ATTP năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân