Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tổ công tác của UBND huyện làm việc với xã Tây Hồ về xây dựng NTM nâng cao

Ngày 11/09/2020 15:11:55

Sáng 11/9/2020, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã làm việc với xã Tây Hồ về tình hình, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ công tác của huyện, Ban chỉ đạo, Ban Điều hành xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tây Hồ Trước khi vào buổi làm việc, Tổ công tác đã phân thành 2 nhóm đi kiểm tra thực tế các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Trường, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban điều hành, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM nâng cao xã Tây Hồ. Theo đó, xã Tây Hồ được công nhận xã nông thôn mới năm 2016. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian qua, xã Tây Hồ luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2020. Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến nay, qua việc tự khảo sát, đánh giá, xã Tây Hồ đạt 12/15 tiêu chí, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, An ninh trật tự, Hành chính công. Còn 3 tiêu chí chưa đạt: Tổ chức sản xuất, Vườn hộ, Môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch để quyết tâm hoàn thiện 3 tiêu chí này trong tháng 9/2020.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, bàn những giải pháp để hoàn thiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt các ý kiến tập trung vào việc đánh giá chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Mặc dù, xã Tây Hồ tự đánh giá đã đạt 12/15 tiêu chí nhưng trên thực tế qua khảo sát của Tổ công tác thì kết quả tự đánh giá của địa phương chưa thật chính xác, chưa sát đúng với thực tế, nhiều tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí Văn hóa, tiêu chí An ninh trật tự, tiêu chí Hành chính công, tiêu chí Thu nhập…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Hồ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiệm vụ trước mắt, để hoàn thiện 15 tiêu chí xã NTM nâng cao của xã Tây Hồ là hết sức nặng nề. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Hồ cần tập trung và phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Đối với 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Tây Hồ phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao xong trước 30/9/2020 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 10/10/2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí. Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao của xã Tây Hồ, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, giúp xã Tây Hồ xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Tổ công tác của UBND huyện làm việc với xã Tây Hồ về xây dựng NTM nâng cao

Đăng lúc: 11/09/2020 15:11:55 (GMT+7)

Sáng 11/9/2020, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã làm việc với xã Tây Hồ về tình hình, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ công tác của huyện, Ban chỉ đạo, Ban Điều hành xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tây Hồ Trước khi vào buổi làm việc, Tổ công tác đã phân thành 2 nhóm đi kiểm tra thực tế các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Trường, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban điều hành, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM nâng cao xã Tây Hồ. Theo đó, xã Tây Hồ được công nhận xã nông thôn mới năm 2016. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian qua, xã Tây Hồ luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2020. Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến nay, qua việc tự khảo sát, đánh giá, xã Tây Hồ đạt 12/15 tiêu chí, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, An ninh trật tự, Hành chính công. Còn 3 tiêu chí chưa đạt: Tổ chức sản xuất, Vườn hộ, Môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch để quyết tâm hoàn thiện 3 tiêu chí này trong tháng 9/2020.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, bàn những giải pháp để hoàn thiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt các ý kiến tập trung vào việc đánh giá chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Mặc dù, xã Tây Hồ tự đánh giá đã đạt 12/15 tiêu chí nhưng trên thực tế qua khảo sát của Tổ công tác thì kết quả tự đánh giá của địa phương chưa thật chính xác, chưa sát đúng với thực tế, nhiều tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí Văn hóa, tiêu chí An ninh trật tự, tiêu chí Hành chính công, tiêu chí Thu nhập…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Hồ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiệm vụ trước mắt, để hoàn thiện 15 tiêu chí xã NTM nâng cao của xã Tây Hồ là hết sức nặng nề. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Hồ cần tập trung và phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Đối với 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Tây Hồ phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao xong trước 30/9/2020 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 10/10/2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí. Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao của xã Tây Hồ, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, giúp xã Tây Hồ xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân