Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1104
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5184
Tháng này:
25999
Tất cả:
765930

Thường trực HĐND Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2018

Ngày 30/10/2018 15:41:23

Chiều 26/10/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá khái quát hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; tổ Trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

( Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hạnh Phó chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo đánh giá khái quát hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến nay. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tiến hành 8 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường; đã ban hành 40 Nghị quyết. Trong hoạt động giám sát, bên cạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, HĐND huyện còn thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các quan cơ quan chức năng. Cũng tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng giám thông qua chất vấn và trả lời chất vấn. Sau kỳ họp Thường trực HĐND huyện tiếp tục đôn đốc tập thể, cá nhân đã trả lời chất vấn thực hiện, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước, báo cáo kết quả HĐND tại các kỳ họp sau. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND được UBND và các cơ quan thực hiện nghiêm túc.

Đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tiến hành 89 cuộc giám sát; trong đó năm 2016, tiến hành giám sát 20 cuộc tại 20 đơn vị; năm 2017 giám sát 44 cuộc tại 44 đơn vị và từ đầu năm 2018 đến nay tiến hành giám sát 25 cuộc tại 25 đơn vị đã thực hiện giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND, chương trình hoạt động giám sát đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch.

Đối với hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND 41 xã, thị trấn đã ban hành tổng số 1.026 Nghị quyết các loại và đã tiến hành 204 cuộc giám sát, nội dung tập trung về các lĩnh vực: việc thực hiện pháp lệnh 34 và huy động các khoản đóng góp tại các trường học và tại các thôn, xóm, khu phố trong xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng giao thông nông thôn (trong xây dựng NTM); công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế; việc thu- chi các loại quỹ ở thôn, khu phố... Một số địa phương giám sát về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; quản lý đất công ích; đầu tư xây dựng cơ bản, cấp quyền sử dụng đất; thực hiện chính sách xã hội đối với UBND cùng cấp.

( Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, xã trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá các hoạt động của Thường trực HĐND 2 cấp huyện - xã thời gian qua đã luôn xác định rõ vai trò, chức năng, quyền hạn, tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; chất lượng Nghị quyết ngày càng được nâng lên; hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động của Thường trực HĐND huyện, xã, Đồng chí phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Đối với Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ vào Chương trình hoạt động quý 4 năm 2018 của HĐND huyện và những năm tiếp theo bám sát yêu cầu nhiệm vụ, sắp xếp công việc chuyên môn, bố trí thời gian hợp lý để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện với Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn đề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đặc biệt là việc tổ chức tham dự các hội nghị thôn, khu phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện; nâng cao vai trò của đại biểu tại kỳ họp. Đối với Thường trực HĐND xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ Nghị quyết của HĐND cấp mình đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến nay để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung thiếu sót, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế đã được đề cập tại hội nghị, rút kinh nghiệm trong công tác soạn thảo, thẩm tra, ban hành, từ kiểm tra, rà soát..., đảm bảo Nghị quyết HĐND cấp mình ban hành đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao; xác định nội dung, lĩnh vực cần ban hành Nghị quyết; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ cấp mình để chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, nhiệm vụ của từng kỳ họp, xây dựng dự thảo Nghị quyết; phân công các Ban của HĐND phối hợp với các bộ phận chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng thông tin phản hồi của các cá nhân, các đơn vị được giám sát để kịp thời chỉ đạo bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp, đảm bảo các Nghị quyết HĐND phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực HĐND Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2018

Đăng lúc: 30/10/2018 15:41:23 (GMT+7)

Chiều 26/10/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá khái quát hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; tổ Trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

( Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hạnh Phó chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo đánh giá khái quát hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến nay. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tiến hành 8 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường; đã ban hành 40 Nghị quyết. Trong hoạt động giám sát, bên cạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, HĐND huyện còn thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các quan cơ quan chức năng. Cũng tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng giám thông qua chất vấn và trả lời chất vấn. Sau kỳ họp Thường trực HĐND huyện tiếp tục đôn đốc tập thể, cá nhân đã trả lời chất vấn thực hiện, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước, báo cáo kết quả HĐND tại các kỳ họp sau. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND được UBND và các cơ quan thực hiện nghiêm túc.

Đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tiến hành 89 cuộc giám sát; trong đó năm 2016, tiến hành giám sát 20 cuộc tại 20 đơn vị; năm 2017 giám sát 44 cuộc tại 44 đơn vị và từ đầu năm 2018 đến nay tiến hành giám sát 25 cuộc tại 25 đơn vị đã thực hiện giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND, chương trình hoạt động giám sát đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch.

Đối với hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND 41 xã, thị trấn đã ban hành tổng số 1.026 Nghị quyết các loại và đã tiến hành 204 cuộc giám sát, nội dung tập trung về các lĩnh vực: việc thực hiện pháp lệnh 34 và huy động các khoản đóng góp tại các trường học và tại các thôn, xóm, khu phố trong xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng giao thông nông thôn (trong xây dựng NTM); công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế; việc thu- chi các loại quỹ ở thôn, khu phố... Một số địa phương giám sát về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; quản lý đất công ích; đầu tư xây dựng cơ bản, cấp quyền sử dụng đất; thực hiện chính sách xã hội đối với UBND cùng cấp.

( Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, xã trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá các hoạt động của Thường trực HĐND 2 cấp huyện - xã thời gian qua đã luôn xác định rõ vai trò, chức năng, quyền hạn, tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; chất lượng Nghị quyết ngày càng được nâng lên; hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động của Thường trực HĐND huyện, xã, Đồng chí phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Đối với Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ vào Chương trình hoạt động quý 4 năm 2018 của HĐND huyện và những năm tiếp theo bám sát yêu cầu nhiệm vụ, sắp xếp công việc chuyên môn, bố trí thời gian hợp lý để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện với Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn đề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đặc biệt là việc tổ chức tham dự các hội nghị thôn, khu phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện; nâng cao vai trò của đại biểu tại kỳ họp. Đối với Thường trực HĐND xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ Nghị quyết của HĐND cấp mình đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến nay để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung thiếu sót, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế đã được đề cập tại hội nghị, rút kinh nghiệm trong công tác soạn thảo, thẩm tra, ban hành, từ kiểm tra, rà soát..., đảm bảo Nghị quyết HĐND cấp mình ban hành đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao; xác định nội dung, lĩnh vực cần ban hành Nghị quyết; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ cấp mình để chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, nhiệm vụ của từng kỳ họp, xây dựng dự thảo Nghị quyết; phân công các Ban của HĐND phối hợp với các bộ phận chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng thông tin phản hồi của các cá nhân, các đơn vị được giám sát để kịp thời chỉ đạo bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp, đảm bảo các Nghị quyết HĐND phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân