Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tại huyện Thọ Xuân

Ngày 18/05/2020 20:30:15

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 92 ngày 6/5/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số 80 ngày 12/5/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh; Công văn số 26 của Thường trực HĐND huyện về việc đăng ký lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 của tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Bà Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TBXH; ông Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; bà Lê Thị Hương, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Công ty CPMĐ Lam Sơn; bà Lưu Thị Nga, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD và MT xã Xuân Bái huyện Thọ Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân. Thời gian, 1/2 ngày, từ 7h30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2020(thứ năm). Địa điểm tại hội trường UBND xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tại huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 18/05/2020 20:30:15 (GMT+7)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 92 ngày 6/5/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số 80 ngày 12/5/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh; Công văn số 26 của Thường trực HĐND huyện về việc đăng ký lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 của tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Bà Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TBXH; ông Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; bà Lê Thị Hương, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Công ty CPMĐ Lam Sơn; bà Lưu Thị Nga, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD và MT xã Xuân Bái huyện Thọ Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân. Thời gian, 1/2 ngày, từ 7h30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2020(thứ năm). Địa điểm tại hội trường UBND xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân