Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thọ Xuân mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 cho hiệu quả cao

Ngày 17/09/2018 08:08:48

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả cao, vụ mùa năm 2018, huyện Thọ Xuân phối hợp với Công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 tại xã Xuân Hòa.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 tại xã Xuân Hòa.

Trước khi triển khai mô hình, huyện đã tiến hành khảo sát lựa chọn xứ đồng và các hộ tham gia mô hình với diện tích 30ha, liền vùng, liền thửa, thuận tiện cho tưới tiêu, chăm sóc, giao thông thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, Trạm khuyến nông huyện đã tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật thâm canh, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Kết quả thực tế sản xuất cho thấy: Giống VT- NA 6 có dạng hình gọn, thâm cứng, lá có màu xanh sáng, bản lá dày, đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung; khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; số hạt trên bông lúa cao hơn giống đối chứng từ 12- 14 hạt, năng suất ước đạt 70,5 tạ/ha; hạt gạo trắng trong, cơm ngon dẻo. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 7.500đ/kg. Giá trị thu nhập sau khi trừ chi phí cao hơn giống đối chứng gần 13 triệu đồng/ha. Từ kết quả trên đây, huyện Thọ Xuân chủ trương mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 ở các vùng thích hợp trong những vụ sản xuất tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 cho hiệu quả cao

Đăng lúc: 17/09/2018 08:08:48 (GMT+7)

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả cao, vụ mùa năm 2018, huyện Thọ Xuân phối hợp với Công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 tại xã Xuân Hòa.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 tại xã Xuân Hòa.

Trước khi triển khai mô hình, huyện đã tiến hành khảo sát lựa chọn xứ đồng và các hộ tham gia mô hình với diện tích 30ha, liền vùng, liền thửa, thuận tiện cho tưới tiêu, chăm sóc, giao thông thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, Trạm khuyến nông huyện đã tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật thâm canh, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Kết quả thực tế sản xuất cho thấy: Giống VT- NA 6 có dạng hình gọn, thâm cứng, lá có màu xanh sáng, bản lá dày, đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung; khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; số hạt trên bông lúa cao hơn giống đối chứng từ 12- 14 hạt, năng suất ước đạt 70,5 tạ/ha; hạt gạo trắng trong, cơm ngon dẻo. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 7.500đ/kg. Giá trị thu nhập sau khi trừ chi phí cao hơn giống đối chứng gần 13 triệu đồng/ha. Từ kết quả trên đây, huyện Thọ Xuân chủ trương mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao VT- NA6 ở các vùng thích hợp trong những vụ sản xuất tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân