Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1090
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5170
Tháng này:
25985
Tất cả:
765916

Thọ Xuân hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp năm 2018

Ngày 24/12/2018 11:11:04

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Thọ Xuân có 201 doanh nghiệp thành lập mới, vượt kế hoạch đề ra năm 2018. Là một trong những địa phương được giao chỉ tiêu cao về thành lập doanh nghiệp, do vậy, Thọ Xuân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu về phát triển doanh nghiệp với mức cao nhất.

Công ty Cổ phần quốc tế SWIMax

Tại hội nghị triển khai công tác đầu năm, UBND huyện Thọ Xuân đã vạch ra lộ trình cụ thể, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các địa phương về chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển về số lượng, quy mô hoạt động, năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong huyện được nâng lên. Doanh thu, số lượng lao động và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trong huyện luôn tăng trưởng hàng năm. Một số doanh nghiệp trong huyện tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều kết quả khả quan, thu hút thêm nhiều lao động trên địa bàn và các huyện lân cận. Để đạt được kết quả trên, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 10-4-2017 về đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020; UBND huyện có Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 6-2-2017 về thành lập tổ xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2017-2020. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát huy nội lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại đầu tư; cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại và cá nhân có nguyện vọng thành lập DN. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 5 lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp cho hàng trăm học viên là chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại, HTX kinh doanh dịch vụ và 3 lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho hơn 100 đối tượng là quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, trong năm 2018 đã có 24 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, theo định kỳ, lãnh đạo UBND huyện sẽ tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn,vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch trên địa bàn; đồng thời, nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của huyện và ban hành kế hoạch riêng của từng địa phương, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Điển hình như các xã Thọ Lâm, Xuân Quang, Xuân Phong, Xuân Lai, thị trấn Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân...

Tuy nhiên trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp ở 1 số xã, thị trấn chưa quyết liệt, hiệu quả hoạt động của các tổ tư vấn còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra. Vẫn còn 1 số xã có tỷ lệ thành lập doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch.Việc thực hiện hình thức "thuế khoán" đối với hộ kinh doanh, tạo kẽ hở cho các hộ kinh doanh trục lợi về thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và không công bằng về thuế giữa các hộ kinh doanh; đây là nguyên nhân chủ yếu các hộ SXKD không muốn thành lập doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp nhiều chi phí phát sinh như chi phí kế toán, kê khai thuế qua mạng; đây cũng là một trong những nguyên nhân các hộ kinh doanh, cá nhân không muốn thành lập doanh nghiệp. Do tâm lý ngại thay đổi mô hình kinh doanh từ hộ sang mô hình doanh nghiệp của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Huyện Thọ Xuân xác định công tác phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp cũng như để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp năm 2018

Đăng lúc: 24/12/2018 11:11:04 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Thọ Xuân có 201 doanh nghiệp thành lập mới, vượt kế hoạch đề ra năm 2018. Là một trong những địa phương được giao chỉ tiêu cao về thành lập doanh nghiệp, do vậy, Thọ Xuân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu về phát triển doanh nghiệp với mức cao nhất.

Công ty Cổ phần quốc tế SWIMax

Tại hội nghị triển khai công tác đầu năm, UBND huyện Thọ Xuân đã vạch ra lộ trình cụ thể, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các địa phương về chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển về số lượng, quy mô hoạt động, năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong huyện được nâng lên. Doanh thu, số lượng lao động và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trong huyện luôn tăng trưởng hàng năm. Một số doanh nghiệp trong huyện tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều kết quả khả quan, thu hút thêm nhiều lao động trên địa bàn và các huyện lân cận. Để đạt được kết quả trên, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 10-4-2017 về đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020; UBND huyện có Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 6-2-2017 về thành lập tổ xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2017-2020. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát huy nội lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại đầu tư; cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại và cá nhân có nguyện vọng thành lập DN. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 5 lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp cho hàng trăm học viên là chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại, HTX kinh doanh dịch vụ và 3 lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho hơn 100 đối tượng là quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, trong năm 2018 đã có 24 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, theo định kỳ, lãnh đạo UBND huyện sẽ tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn,vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch trên địa bàn; đồng thời, nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của huyện và ban hành kế hoạch riêng của từng địa phương, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Điển hình như các xã Thọ Lâm, Xuân Quang, Xuân Phong, Xuân Lai, thị trấn Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân...

Tuy nhiên trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp ở 1 số xã, thị trấn chưa quyết liệt, hiệu quả hoạt động của các tổ tư vấn còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra. Vẫn còn 1 số xã có tỷ lệ thành lập doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch.Việc thực hiện hình thức "thuế khoán" đối với hộ kinh doanh, tạo kẽ hở cho các hộ kinh doanh trục lợi về thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và không công bằng về thuế giữa các hộ kinh doanh; đây là nguyên nhân chủ yếu các hộ SXKD không muốn thành lập doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp nhiều chi phí phát sinh như chi phí kế toán, kê khai thuế qua mạng; đây cũng là một trong những nguyên nhân các hộ kinh doanh, cá nhân không muốn thành lập doanh nghiệp. Do tâm lý ngại thay đổi mô hình kinh doanh từ hộ sang mô hình doanh nghiệp của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Huyện Thọ Xuân xác định công tác phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp cũng như để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Đài truyền thanh Thọ Xuân