Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thọ Xuân hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Ngày 08/01/2021 14:19:32

Không chỉ tập trung quy hoạch, tranh thủ nguồn lực để phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện luôn xác định, để doanh nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững cả về lượng và chất, chính quyền phải đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình hoạt động.

Để sử dụng hiệu quả quỹ đất trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã đổi điền dồn thửa, quy hoạch vùng nông nghiệp theo hướng phát triển đa dạng mô hình ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển công nghiệp chế biến để tạo ra chuỗi giá trị. Do vậy, nhiều người dân, doanh nghiệp đã đón đầu quy hoạch, mạnh dạn đầu tư phát triển. Đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp và trên 300 hộ dân tham gia đầu tư sản xuất tập trung. Bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất quy mô lớn. Huyện cũng xác định thế mạnh trong phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với các nghề truyền thống như mộc, bánh gai, bánh răng bừa, kẹo lạc ... là cơ sở quan trọng để huyện phát triển doanh nghiệp. Do đó, huyện không chỉ tạo điều kiện về thủ tục pháp lý trong đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng doanh nghiệp thông qua đồng hành, hỗ trợ kịp thời để giải quyết khó khăn vướng mắc. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp cho hàng trăm học viên là chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại, HTX kinh doanh dịch vụ; lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho các đối tượng là quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có hơn 1 nghìn doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, huyện Thọ Xuân đã xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp liên kết cùng phát triển, đồng thời cũng thu hút được nhiều tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới đến nghiên cứu đầu tư, gắn bó lâu dài với vùng đất này. Điều đó khẳng định những định hướng đúng đắn trong quy hoạch phát triển và thu hút đầu tư của huyện, từng bước hiện thực hoá mục tiêu biến nơi đây thành một trong bốn vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Thọ Xuân hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Đăng lúc: 08/01/2021 14:19:32 (GMT+7)

Không chỉ tập trung quy hoạch, tranh thủ nguồn lực để phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện luôn xác định, để doanh nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững cả về lượng và chất, chính quyền phải đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình hoạt động.

Để sử dụng hiệu quả quỹ đất trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã đổi điền dồn thửa, quy hoạch vùng nông nghiệp theo hướng phát triển đa dạng mô hình ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển công nghiệp chế biến để tạo ra chuỗi giá trị. Do vậy, nhiều người dân, doanh nghiệp đã đón đầu quy hoạch, mạnh dạn đầu tư phát triển. Đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp và trên 300 hộ dân tham gia đầu tư sản xuất tập trung. Bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất quy mô lớn. Huyện cũng xác định thế mạnh trong phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với các nghề truyền thống như mộc, bánh gai, bánh răng bừa, kẹo lạc ... là cơ sở quan trọng để huyện phát triển doanh nghiệp. Do đó, huyện không chỉ tạo điều kiện về thủ tục pháp lý trong đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng doanh nghiệp thông qua đồng hành, hỗ trợ kịp thời để giải quyết khó khăn vướng mắc. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp cho hàng trăm học viên là chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại, HTX kinh doanh dịch vụ; lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho các đối tượng là quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có hơn 1 nghìn doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, huyện Thọ Xuân đã xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp liên kết cùng phát triển, đồng thời cũng thu hút được nhiều tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới đến nghiên cứu đầu tư, gắn bó lâu dài với vùng đất này. Điều đó khẳng định những định hướng đúng đắn trong quy hoạch phát triển và thu hút đầu tư của huyện, từng bước hiện thực hoá mục tiêu biến nơi đây thành một trong bốn vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân