Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
190
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3047
Tháng này:
23862
Tất cả:
763793

Thọ Xuân 21 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư SXKD trên địa bàn.

Ngày 10/10/2018 08:09:24

Từ đầu năm đến nay, để thu hút các nhà đầu tư, huyện Thọ Xuân đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chung tay cùng tháo gỡ khó khăn với nhà đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư phát triển ổn định trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng

Theo đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã được cải thiện trên cơ sở đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn chiến lược. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình mới nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từ đầu năm đến nay, có 40 doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư SXKD trên địa bàn, trong đó có 21 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn là 775 tỷ đồng. Mặt khác, huyện tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và tỉnh trên địa bàn. Cùng với các chính sách chung, huyện cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư đã tác động tích cực, góp phần tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công - nông nghiệp; đồng thời nâng tỷ lệ thu ngân sách địa phương và tạo môi trường kinh doanh, dịch vụ thông thoáng, kích thích tiêu dùng trên toàn địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân 21 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư SXKD trên địa bàn.

Đăng lúc: 10/10/2018 08:09:24 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, để thu hút các nhà đầu tư, huyện Thọ Xuân đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chung tay cùng tháo gỡ khó khăn với nhà đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư phát triển ổn định trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng

Theo đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã được cải thiện trên cơ sở đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn chiến lược. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình mới nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từ đầu năm đến nay, có 40 doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư SXKD trên địa bàn, trong đó có 21 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn là 775 tỷ đồng. Mặt khác, huyện tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và tỉnh trên địa bàn. Cùng với các chính sách chung, huyện cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư đã tác động tích cực, góp phần tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công - nông nghiệp; đồng thời nâng tỷ lệ thu ngân sách địa phương và tạo môi trường kinh doanh, dịch vụ thông thoáng, kích thích tiêu dùng trên toàn địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân