Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thị trấn Sao Vàng quan tâm phát triển công nghiệp - TTCN - DVTM trên địa bàn

Đăng lúc: 15:40:27 22/01/2021 (GMT+7)

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển sản xuất kinh doanh, thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện uỷ - Thường trực HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã tiếp tục có bước phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng. Địa phương cũng là đơn vị luôn đạt kết quả cao trên mọi lĩnh vực, trong đó có việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề dịch vụ; tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn.

          

 

Công ty Cổ phần Á Mỹ Thọ Xuân

          Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo thị trấn Sao Vàng cho biết: Là địa phương nằm ở khu vực phía tây của huyện Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng có tổng diện tích 18,6km2; dân số trên 9 nghìn người. Bên cạnh những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp thì TT Sao Vàng là đơn vị ở khu vực khu công nghiệp công nghệ cao và khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng nên tình hình sản xuất kinh doanh tương đối thuận lợi. Hiện địa phương có 72 doanh nghiệp, 132 hộ sản xuất kinh doanh và nộp thuế hàng tháng. Trong đó, một số doanh nghiệp lớn như: Công ty may Sao Vàng, Nhà máy gạch Á Mỹ, Công ty TNHH Lam Sơn -  Sao Vàng thu hút tạo việc làm và thu nhập cho nhiều công nhân. Từ đó đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển. Có được kết quả trên là do, địa phương đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn như: Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ, thương mại bằng các chính sách phù hợp như vốn vay, môi trường sản xuất kinh doanh, khuyến khích hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập mới các doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thành lập doanh nghiệp, những quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp, đặc biệt địa phương tập trung tuyên truyền về đề án phát triển doanh nghiệp huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2017 - 2020, các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của huyện như: Chương trình hỗ trợ tư vấn phát triển doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại - thị trường tiêu thu, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh từ hộ sang doanh nghiệp, v.v.....Mặt khác, thị trấn Sao Vàng đã tiến hành rà soát các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Từ đó, phân loại các cơ sở có khả năng, đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tổ chức tư vấn, vận động các chủ cơ sở làm hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trong năm 2020, TT Sao Vàng đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 11 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Các hoạt động thương mại tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. 

          Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Sao Vàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tập trung sản xuất các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh như: Gia công đồ gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng...; khai thác, nâng cao các loại hình dịch vụ hiện có như vận tải, lưu trú, thương mại, ăn uống.... và các ngành nghề truyền thống như làm bún, làm miến; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cơ chế, chính sách, quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp để nhân dân biết và tham gia. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân