Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ngân hàng CSXH huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện chính sách tín dụng những tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 15:43:15 19/01/2021 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tín dụng chính sách năm 2021 đã được Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa phê duyệt; Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, chi phí học tập, xuất khẩu lao động, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp thiết thực.

 

Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư theo lãi suất thị trường để bổ sung nguồn lực cho vay trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện một số nội dung: Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết về việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách năm 2021 của Ngân hàng CSXH; Phân công cán bộ hội đoàn thể phối hợp với Trưởng thôn, khu phố, Tổ trưởng Tổ vay vốn điều tra, rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng thụ hưởng; Lập danh sách phối hợp với Ngân hàng CSXH để hoàn thiện hồ sơ giải ngân kịp thời trong tháng 1/2021; Chỉ xét cho vay đối với những hộ phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương; Đối với những hộ đang vay vốn Ngân hàng CSXH nhưng không sản xuất kinh doanh tại địa phương, đi làm ăn xa thì thông báo thu hồi nợ trước hạn; Thực hiện theo dõi chặt chẽ để thu hồi nợ trong dịp về quê nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân