Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
783
Hôm qua:
991
Tuần này:
6375
Tháng này:
22163
Tất cả:
1013204

Kiểm tra công vụ năm 2019

Ngày 18/02/2019 10:15:58

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2019; theo kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/01/2019 đoàn kiểm tra của huyện chia thành 02 đoàn do đồng chí Hà Thị Ngân, Trưởng phòng Nội vụ và đồng chí Đỗ Đình Định, Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn; thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo, chuyên viên các phòng Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Từ ngày 11-15/02/2019 các đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 19 xã, thị trấn gồm: TT Lam Sơn, Thọ Xương, Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Thiên, Xuân Lam, Thọ Hải, Xuân Hưng, Xuân Sơn, Thọ Lập, Thọ Minh, Xuân Yên, Xuân Vinh, Thọ Thắng, TT Thọ Xuân, Tây Hồ, Thọ Lộc, Xuân Phong, Xuân Khánh.

Qua kết quả kiểm tra tại các xã, thị trấn cho thấy về cơ bản các xã, thị trấn chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ, công chức sử dụng bia, rượu, chất có cồn trong ngày làm việc, giờ hành chính, chấp hành tốt nội quy, quy định về thời gian làm việc, vắng mặt có lý do,...Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức đi muộn, về sớm so với thời gian quy định, vắng mặt không có lý do.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác, các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra đột xuất, định kỳ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tới, kể cả các đơn vị đã được kiểm tra; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm cán bộ, công chức chấp hành không nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ.

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Kiểm tra công vụ năm 2019

Đăng lúc: 18/02/2019 10:15:58 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2019; theo kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/01/2019 đoàn kiểm tra của huyện chia thành 02 đoàn do đồng chí Hà Thị Ngân, Trưởng phòng Nội vụ và đồng chí Đỗ Đình Định, Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn; thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo, chuyên viên các phòng Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Từ ngày 11-15/02/2019 các đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 19 xã, thị trấn gồm: TT Lam Sơn, Thọ Xương, Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Thiên, Xuân Lam, Thọ Hải, Xuân Hưng, Xuân Sơn, Thọ Lập, Thọ Minh, Xuân Yên, Xuân Vinh, Thọ Thắng, TT Thọ Xuân, Tây Hồ, Thọ Lộc, Xuân Phong, Xuân Khánh.

Qua kết quả kiểm tra tại các xã, thị trấn cho thấy về cơ bản các xã, thị trấn chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ, công chức sử dụng bia, rượu, chất có cồn trong ngày làm việc, giờ hành chính, chấp hành tốt nội quy, quy định về thời gian làm việc, vắng mặt có lý do,...Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức đi muộn, về sớm so với thời gian quy định, vắng mặt không có lý do.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác, các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra đột xuất, định kỳ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tới, kể cả các đơn vị đã được kiểm tra; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm cán bộ, công chức chấp hành không nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ.

Văn phòng HĐND-UBND huyện