Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Khó khăn trong quản lý nguồn gốc thực phẩm tại các chợ truyền thống

Ngày 17/10/2018 10:17:08

Chợ truyền thống là nơi cung cấp thực phẩm thường xuyên cho đa số người dân. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại đây còn là vấn đề nan giải, thậm chí đang tồn tại ở cả những nơi được thí điểm xây dựng chợ an toàn thực phẩm

Quầy bán thịt tại chợ Khu- Xuân Vinh

Chợ Neo xã Bắc Lương có diện tích 6.763m2 được dự án Lipsap đầu tư cơ sở vật chất. Chợ có khu bán thực phẩm gồm 48 quầy, lắp đặt biển thông báo từng khu vực quầy kinh doanh. Trang thiết bị, dụng cụ bày bán thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm theo quy định. Có hệ thống cấp thoát nước, khu nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu. Khu bày bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín đã được bố trí riêng biệt; 134 hộ tiểu thương kinh doanh đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, chợ Neo đã thành lập tổ giám sát ATTP để giám sát thực phẩm kinh doanh tại chợ; thực phẩm của địa phương đưa vào chợ được xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên, hiện nay, ở hầu hết các chợ, nhiều mặt hàng không có nhãn mác, hoặc không có xuất xứ, rất khó để kiểm tra nguồn gốc. Trong khi các Ban quản lý chợ mới chủ yếu thực hiện tuyên truyền, vận động mà chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chất lượng, nguồn gốc hàng hóa vẫn được thả nổi, phụ thuộc vào ý thức của các tiểu thương.

Để quản lý tốt nguồn gốc hàng hóa tại các chợ cần thiết phải xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất với nơi tiêu thụ. Đồng thời nâng cao vai trò của các Ban quản lý chợ, tạo thói quen mua bán hàng hóa có xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó cần triển khai các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, tổ chức cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 tất cảthực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện đều được kiểm soát nguồn gốc, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Khó khăn trong quản lý nguồn gốc thực phẩm tại các chợ truyền thống

Đăng lúc: 17/10/2018 10:17:08 (GMT+7)

Chợ truyền thống là nơi cung cấp thực phẩm thường xuyên cho đa số người dân. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại đây còn là vấn đề nan giải, thậm chí đang tồn tại ở cả những nơi được thí điểm xây dựng chợ an toàn thực phẩm

Quầy bán thịt tại chợ Khu- Xuân Vinh

Chợ Neo xã Bắc Lương có diện tích 6.763m2 được dự án Lipsap đầu tư cơ sở vật chất. Chợ có khu bán thực phẩm gồm 48 quầy, lắp đặt biển thông báo từng khu vực quầy kinh doanh. Trang thiết bị, dụng cụ bày bán thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm theo quy định. Có hệ thống cấp thoát nước, khu nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu. Khu bày bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín đã được bố trí riêng biệt; 134 hộ tiểu thương kinh doanh đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, chợ Neo đã thành lập tổ giám sát ATTP để giám sát thực phẩm kinh doanh tại chợ; thực phẩm của địa phương đưa vào chợ được xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên, hiện nay, ở hầu hết các chợ, nhiều mặt hàng không có nhãn mác, hoặc không có xuất xứ, rất khó để kiểm tra nguồn gốc. Trong khi các Ban quản lý chợ mới chủ yếu thực hiện tuyên truyền, vận động mà chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chất lượng, nguồn gốc hàng hóa vẫn được thả nổi, phụ thuộc vào ý thức của các tiểu thương.

Để quản lý tốt nguồn gốc hàng hóa tại các chợ cần thiết phải xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất với nơi tiêu thụ. Đồng thời nâng cao vai trò của các Ban quản lý chợ, tạo thói quen mua bán hàng hóa có xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó cần triển khai các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, tổ chức cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 tất cảthực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện đều được kiểm soát nguồn gốc, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân