Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 17, niên khóa 2018-2019

Ngày 27/09/2018 07:45:16

Sáng 25/9/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện uỷ Thọ Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 17, niên khoá 2018 - 2019. Dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh có đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng chuyên môn trường Chính trị Tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Về phía huyện, có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ; Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và 70 đồng chí học viên là cán bộ trong quy hoạch, nhiệm kỳ 2020- 2025 của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo báo cáo tại lễ bế giảng, các học viên tham gia học tập và nghiên cứu các học phần bao gồm những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành. Sau 1 năm học tập, nghiên cứu thực tế,100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó, loại giỏi và khá đạt 90%.

(Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh tao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý lu Chính trị cho học viên)

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Phạm Mai Anh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên phát huy những chuyên đề được học tiếp tục phấn đấu, áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, cùng cấp ủy, chi bộ thôn, khu phố hoàn thành các mục tiêu phát triển ktxh trên địa bàn. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành các chỉ tiêu mà NQ ĐH đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Lê Hải

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 17, niên khóa 2018-2019

Đăng lúc: 27/09/2018 07:45:16 (GMT+7)

Sáng 25/9/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện uỷ Thọ Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 17, niên khoá 2018 - 2019. Dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh có đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng chuyên môn trường Chính trị Tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Về phía huyện, có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ; Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và 70 đồng chí học viên là cán bộ trong quy hoạch, nhiệm kỳ 2020- 2025 của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo báo cáo tại lễ bế giảng, các học viên tham gia học tập và nghiên cứu các học phần bao gồm những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành. Sau 1 năm học tập, nghiên cứu thực tế,100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó, loại giỏi và khá đạt 90%.

(Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh tao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý lu Chính trị cho học viên)

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Phạm Mai Anh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên phát huy những chuyên đề được học tiếp tục phấn đấu, áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, cùng cấp ủy, chi bộ thôn, khu phố hoàn thành các mục tiêu phát triển ktxh trên địa bàn. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành các chỉ tiêu mà NQ ĐH đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Lê Hải