Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thọ Xuân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày 12/05/2020 17:12:20

Đến nay, tại 30/30 xã, thị trấn Bưu điện huyện Thọ Xuân đã cấp cho 42.598 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 theo NQ 42 của Chính phủ , số tiền 44 tỷ 963 triệu đồng đạt 97% kế hoạch.

Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Kế hoạch của UBND tỉnh, Công văn hướng dẫn của Sở LĐTB&XH tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 71, ngày 30/4/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời huyện cũng đã ban hành Quyết định 795, ngày 3/5/2020 về việc thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; các tổ đã phân công các thành viên trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn. Đồng thời huyện cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 30 xã, thị trấn để triển khai nội dung thực hiện. Bên cạnh đó UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo các thôn, khu phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả rà soát thống kê và thực hiện các chế độ. Các xã, thị trấn trong huyện cũng đã tổ chức công khai danh sách các nhóm đối tượng tại công sở của xã, nhà văn hóa các thôn, khu phố dưới hình thức niêm yết trực tiếp, phát trên hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn, khu phố để nhân dân được biết và giám sát. Theo đó, qua rà soát toàn huyện có 46.545 người thuộc diện được hỗ trợ, trong đó đối tượng người có công là 5.313 đối tượng, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là 12.613 người, nhóm đối tượng hộ nghèo là 1.784 đối tượng và có 26.835 đối tượng hộ cận nghèo; với tổng kinh phí hỗ trợ 48.288.500.000 đồng. Để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, huyện đã phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan thống nhất phương án, kế hoạch đảm bảo đủ nguồn chi trả đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, tại 30/30 xã, thị trấn Bưu điện huyện đã cấp cho 42.598 người, số tiền 44 tỷ 963 triệu đồng đạt 97% kế hoạch. Tuy nhiên trong tổng số 46.545 đối tượng trên địa bàn huyện được thụ hưởng có 2.419 đã tự nguyện có đơn không nhận hỗ trợ để sẻ chia và giảm bớt khó khăn với nhà nước; trong đó đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 2.409 người, 8 đối tượng người có công và 2 đối tượng thuộc người hưởng bảo trợ xã hội. Tiêu biểu tại địa bàn các xã: Xuân Phong 1.110 khẩu, Xuân Lập 591 khẩu, Quảng Phú 195 khẩu, Thuận Minh 294 khẩu v.v...Việc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, người hưởng bảo trợ xã hộ trên địa bàn huyện tự nguyện xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ là hành động đẹp, là việc làm ý nghĩa, nhân văn khi chủ động vượt qua khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thọ Xuân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Đăng lúc: 12/05/2020 17:12:20 (GMT+7)

Đến nay, tại 30/30 xã, thị trấn Bưu điện huyện Thọ Xuân đã cấp cho 42.598 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 theo NQ 42 của Chính phủ , số tiền 44 tỷ 963 triệu đồng đạt 97% kế hoạch.

Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Kế hoạch của UBND tỉnh, Công văn hướng dẫn của Sở LĐTB&XH tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 71, ngày 30/4/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời huyện cũng đã ban hành Quyết định 795, ngày 3/5/2020 về việc thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; các tổ đã phân công các thành viên trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn. Đồng thời huyện cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 30 xã, thị trấn để triển khai nội dung thực hiện. Bên cạnh đó UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo các thôn, khu phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả rà soát thống kê và thực hiện các chế độ. Các xã, thị trấn trong huyện cũng đã tổ chức công khai danh sách các nhóm đối tượng tại công sở của xã, nhà văn hóa các thôn, khu phố dưới hình thức niêm yết trực tiếp, phát trên hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn, khu phố để nhân dân được biết và giám sát. Theo đó, qua rà soát toàn huyện có 46.545 người thuộc diện được hỗ trợ, trong đó đối tượng người có công là 5.313 đối tượng, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là 12.613 người, nhóm đối tượng hộ nghèo là 1.784 đối tượng và có 26.835 đối tượng hộ cận nghèo; với tổng kinh phí hỗ trợ 48.288.500.000 đồng. Để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, huyện đã phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan thống nhất phương án, kế hoạch đảm bảo đủ nguồn chi trả đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, tại 30/30 xã, thị trấn Bưu điện huyện đã cấp cho 42.598 người, số tiền 44 tỷ 963 triệu đồng đạt 97% kế hoạch. Tuy nhiên trong tổng số 46.545 đối tượng trên địa bàn huyện được thụ hưởng có 2.419 đã tự nguyện có đơn không nhận hỗ trợ để sẻ chia và giảm bớt khó khăn với nhà nước; trong đó đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 2.409 người, 8 đối tượng người có công và 2 đối tượng thuộc người hưởng bảo trợ xã hội. Tiêu biểu tại địa bàn các xã: Xuân Phong 1.110 khẩu, Xuân Lập 591 khẩu, Quảng Phú 195 khẩu, Thuận Minh 294 khẩu v.v...Việc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, người hưởng bảo trợ xã hộ trên địa bàn huyện tự nguyện xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ là hành động đẹp, là việc làm ý nghĩa, nhân văn khi chủ động vượt qua khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân