Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đăng lúc: 07:58:32 14/12/2020 (GMT+7)

Những năm qua, huyện Thọ Xuân đã chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, ban hành nhiều chính sách riêng của địa phương về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện.

                     

Trồng dưa vàng tại xã Xuân Hồng

          Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của cấp trên, huyện đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, điển hình như: Hỗ trợ máy sấy lúa cho các HTX liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ 500 triệu đồng đầu tư hệ thống điện cho các khu trang trại tổng hợp có diện tích từ 20 ha trở lên; hỗ trợ từ 400 đến 500 triệu đồng đối với mô hình trồng rau, quả trong nhà lưới có quy mô từ 1 đến dưới 5 ha và đối với mô hình có quy mô từ 5 ha trở lên sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ 30 triệu đồng/ha xây dựng hệ thống dẫn nước, 250 triệu đồng/km giao thông nội đồng vùng phát triển cây ăn quả. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ giống, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cây ăn quả cho người dân...Việc triển khai có hiệu quả các đề án, chính sách ở huyện đã trở thành động lực để người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.

          Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân