Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1054
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4714
Tháng này:
21227
Tất cả:
536405

Huyện Thọ Xuân tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt công tác VSMT

Ngày 18/06/2018 14:13:13

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục nhằm tạo môi trường khu dân cư phong quang sạch đẹp góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Xã Xuân Hòa ra quân làm VSMT

Thực hiện chỉ thị số 02, ngày 24/12/2015 của BTVHU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân và thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng Bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. UBND huyện đã ban hành đề án số 29, ngày 30/3/2017 về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017 2020, định hướng đến năm 2025; đồng thời ban hành quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường tại các cụm trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng Bộ tỉnh và chỉ thị số 02 của BTVHU, đặc biệt đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường như hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ huyện cũng như lãnh đạo và cán bộ chuyên môn xã về công tác quản lý tài nguyên môi trường. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện nhằm nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường ngày càng thân thiện, xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã phối hợp với hội LHPN huyện tổ chức hội thi sân khấu hóa công tác bảo vệ môi trường năm 2017, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn tiêu chí 17 về môi trường và ATTP trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội tổ chức phát động các đợt cao điểm ra quân về công tác vệ sinh môi trường (ngày môi trường thế giới 5/6, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới 8/6, tháng cao điểm về VSMT...); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các địa phương, việc xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, chất thải của các cơ sở SXKD, các trang trại chăn nuôi... Nhìn chung công tác VSMT trên địa bàn huyện những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các địa phương đã tổ chức thu gom và xử lý rác thải định kỳ, một số địa phương xử lý bằng lò đốt, một số địa phương xử lý bằng hình thức chôn lấp; nhiều địa phương rất chú trọng đến công tác VSMT, thực hiện tổng VSMT hàng tuần như: Xuân Giang, Bắc Lương, Thọ Trường, Xuân Hòa, Xuân Trường.., Hầu hết các địa phương đã xây dựng hệ thống thoát nước thải có đậy nắp. Các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Bioga hoặc chăn nuôi bằng đệm lót sinh học; đối với rác thải trên đồng ruộng (túi ni lông, vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV), UBND huyện tiếp tục phối hợp với hội CCB huyện duy trì tốt việc thu gom vào bể chứa bao bì, chai lọ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Đặc biệt mới đây UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa" với mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện "quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa". Đồng thời thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Tính đến ngày 12/6/2018, trên địa bàn huyện 41/41 xã thị trấn đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung quyết định số 1988 của UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tại địa phương, đơn vị, thành lập Ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách chỉ đạo ở các thôn, khu phố và tiến hành ký cam kết giữa trưởng thôn, trưởng khu phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã, thị trấn về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo quyết định số 1988 của UBND tỉnh. Đến ngày 13/6/2018 có 39 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ký cam kết giữa thôn, khu phố đến từng hộ dân về thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn 2 xã Xuân Thiên, Xuân Lam sẽ tổ chức ký cam kết đến các hộ dân xong trước ngày 15/6/2018.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: ý thức của một số tổ chức, cá nhân chuyển biến chậm. Việc thu gom rác thải chưa đồng bộ; việc xử lý rác thải chưa triệt để; việc thu phí vệ sinh môi trường chưa đồng bộ; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện công tác VSMT trên địa bàn, chưa duy trì thường xuyên, liên tục; ý thức của người dân chưa cao vẫn còn vứt rác bừa bãi nơi công cộng, nhất là khu vực bờ đê, kênh mương; việc xử lý môi trường của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư còn nhiều bất cập...

Sông Bệnh viện, đoạn qua xã Tây Hồ tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra

Để thực hiện tốt công tác VSMT, mà đặc biệt là thực hiện có hiệu quả quyết định số 1988 của UBND tỉnh quy định về VSMT nông thôn, trong thời gian tiếp theo các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phổ biến các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, các hình thức xử phạt vi phạm môi trường nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Các phòng chức năng tiếp tục bám sát, chỉ đạo nhằm thực hiện hiện tốt công tác VSMT; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác VSMT; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác VSMT; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác VSMT, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững.

Đường liên thôn, liên xã tại Thọ Trường khang trang, sạch đẹp

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt công tác VSMT

Đăng lúc: 18/06/2018 14:13:13 (GMT+7)

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục nhằm tạo môi trường khu dân cư phong quang sạch đẹp góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Xã Xuân Hòa ra quân làm VSMT

Thực hiện chỉ thị số 02, ngày 24/12/2015 của BTVHU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân và thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng Bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. UBND huyện đã ban hành đề án số 29, ngày 30/3/2017 về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017 2020, định hướng đến năm 2025; đồng thời ban hành quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường tại các cụm trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng Bộ tỉnh và chỉ thị số 02 của BTVHU, đặc biệt đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường như hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ huyện cũng như lãnh đạo và cán bộ chuyên môn xã về công tác quản lý tài nguyên môi trường. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện nhằm nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường ngày càng thân thiện, xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã phối hợp với hội LHPN huyện tổ chức hội thi sân khấu hóa công tác bảo vệ môi trường năm 2017, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn tiêu chí 17 về môi trường và ATTP trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội tổ chức phát động các đợt cao điểm ra quân về công tác vệ sinh môi trường (ngày môi trường thế giới 5/6, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới 8/6, tháng cao điểm về VSMT...); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các địa phương, việc xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, chất thải của các cơ sở SXKD, các trang trại chăn nuôi... Nhìn chung công tác VSMT trên địa bàn huyện những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các địa phương đã tổ chức thu gom và xử lý rác thải định kỳ, một số địa phương xử lý bằng lò đốt, một số địa phương xử lý bằng hình thức chôn lấp; nhiều địa phương rất chú trọng đến công tác VSMT, thực hiện tổng VSMT hàng tuần như: Xuân Giang, Bắc Lương, Thọ Trường, Xuân Hòa, Xuân Trường.., Hầu hết các địa phương đã xây dựng hệ thống thoát nước thải có đậy nắp. Các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Bioga hoặc chăn nuôi bằng đệm lót sinh học; đối với rác thải trên đồng ruộng (túi ni lông, vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV), UBND huyện tiếp tục phối hợp với hội CCB huyện duy trì tốt việc thu gom vào bể chứa bao bì, chai lọ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Đặc biệt mới đây UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa" với mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện "quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa". Đồng thời thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Tính đến ngày 12/6/2018, trên địa bàn huyện 41/41 xã thị trấn đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung quyết định số 1988 của UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tại địa phương, đơn vị, thành lập Ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách chỉ đạo ở các thôn, khu phố và tiến hành ký cam kết giữa trưởng thôn, trưởng khu phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã, thị trấn về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo quyết định số 1988 của UBND tỉnh. Đến ngày 13/6/2018 có 39 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ký cam kết giữa thôn, khu phố đến từng hộ dân về thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn 2 xã Xuân Thiên, Xuân Lam sẽ tổ chức ký cam kết đến các hộ dân xong trước ngày 15/6/2018.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: ý thức của một số tổ chức, cá nhân chuyển biến chậm. Việc thu gom rác thải chưa đồng bộ; việc xử lý rác thải chưa triệt để; việc thu phí vệ sinh môi trường chưa đồng bộ; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện công tác VSMT trên địa bàn, chưa duy trì thường xuyên, liên tục; ý thức của người dân chưa cao vẫn còn vứt rác bừa bãi nơi công cộng, nhất là khu vực bờ đê, kênh mương; việc xử lý môi trường của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư còn nhiều bất cập...

Sông Bệnh viện, đoạn qua xã Tây Hồ tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra

Để thực hiện tốt công tác VSMT, mà đặc biệt là thực hiện có hiệu quả quyết định số 1988 của UBND tỉnh quy định về VSMT nông thôn, trong thời gian tiếp theo các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phổ biến các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, các hình thức xử phạt vi phạm môi trường nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Các phòng chức năng tiếp tục bám sát, chỉ đạo nhằm thực hiện hiện tốt công tác VSMT; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác VSMT; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác VSMT; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác VSMT, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững.

Đường liên thôn, liên xã tại Thọ Trường khang trang, sạch đẹp

Đài Truyền thanh Thọ Xuân