Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
465
Hôm qua:
1525
Tuần này:
7472
Tháng này:
28287
Tất cả:
768218

Huyện Thọ Xuân: Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 01/04/2019 16:31:48

Sáng 1/4/2019, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cùng với tập trung tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung tổng điều tra để mọi người dân đều nắm được và tích cực tham gia, Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện cũng đã phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, chú trọng tăng cường các địa bàn khó khăn. Huyện đã tổ chức tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền; tập huấn về công tác quản lý và lập bảng kê hộ; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng tham gia; vẽ sơ đồ nền của xã, thị trấn và lập bảng kê hộ. Theo đó, toàn huyện có 365 địa bàn điều tra, trong đó có 353 địa bàn điều tra thường và 12 địa bàn đặc thù với 57.544 hộ dân cư và trên 193 nghìn người.

Huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tổng điều tra để mọi người dân, hiểu được mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra, tạo điều kiện để các điều tra viên được tiếp cận, khai thác và thu thập thông tin, trả lời các phiếu điều tra đầy đủ, chính xác. Huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đúng thời gian quy định và đạt chất lượng cao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 01/04/2019 16:31:48 (GMT+7)

Sáng 1/4/2019, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cùng với tập trung tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung tổng điều tra để mọi người dân đều nắm được và tích cực tham gia, Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện cũng đã phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, chú trọng tăng cường các địa bàn khó khăn. Huyện đã tổ chức tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền; tập huấn về công tác quản lý và lập bảng kê hộ; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng tham gia; vẽ sơ đồ nền của xã, thị trấn và lập bảng kê hộ. Theo đó, toàn huyện có 365 địa bàn điều tra, trong đó có 353 địa bàn điều tra thường và 12 địa bàn đặc thù với 57.544 hộ dân cư và trên 193 nghìn người.

Huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tổng điều tra để mọi người dân, hiểu được mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra, tạo điều kiện để các điều tra viên được tiếp cận, khai thác và thu thập thông tin, trả lời các phiếu điều tra đầy đủ, chính xác. Huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đúng thời gian quy định và đạt chất lượng cao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân