Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị giao ban kết quả triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/08/2019 14:30:34

Chiều 8/ 8/2019, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/ 2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018 NĐ- CP ngày 17/9/ 2018 của Chính phủ tại các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã báo cáo kết quả xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2019, kết quả thực hiện Quyết định số 22 /2018 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 122/2018 của Chính phủ. Theo đó thực hiện chương trình công tác năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, phòng, ngành, các cơ quan đơn vị , UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện đã tham mưu UBND huyện thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 122/2018, ngày 17/9/ 2018 của Chính phủ; vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào" toàn dân ĐKXDĐSVH" bằng nhiều hình thức tuyên truyền;thông qua kết quả hoạt động để cấp ủy,chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là người dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóaThông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn tổ chức 5 đêm văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi; nhiều xã, thị trấn tổ chức văn hóa văn nghệ chào xuân Kỷ Hợi. Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn huyện thực hiện tuyên truyền với 2.610 lượt băng zôn, Trung tâm Văn hóa Thông tin treo 150 lượt băng zôn, tổ chức 4 đợt xe cổ động, 10 cụm tin, 150 pa nô, áp phích, 300 phướn, trên 700 cờ hồng kỳ, lồng cờ. Việc thực hiện xây dựng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 21/41 xã, thị trấn đã báo cáo hương ước, quy góp xây dựng, sửa đổi bổ sung về huyện với 125/256 hương ước khu dân cư văn hóa. Tiêu biểu các xã đã xây dựng và thực hiện đảm bảo theo quy định như: Xuân Hưng, Phú Yên, Thọ Lộc, Xuân Phong, Xuân Thắng, Xuân Thiên, Xuân Yên, Xuân Tín, Xuân Sơn, Thọ Trường. Việc thực hiện Nghị định số 122/2018, ngày 19/7/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu" gia đình văn hóa", " thôn văn hóa", " làng văn hóa", "tổ dân phố văn hóa", đến nay đã có 39/41 xã, thị trấn báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị định. Có nhiều địa phương đã vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao như: Nam Giang, Xuân Thành, Xuân Châu, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, Tây Hồ, Thọ Xương, Xuân Giang, Thọ Diên, Xuân Lam. có 39/41 xã, thị trấn báo cáo kết quả đăng ký khu dân cư văn hóa, trong đó có 238/256 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2019. Về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có 10 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng, 8 đơn vị đăng ký công nhận mới, 10 đơn vị đăng ký công nhận lại và có 2 đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn danh hiệu văn hóa năm 2019. Về công tác gia đình, tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ- nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn huyện. Trên lĩnh vực TDTT, duy trì tốt phong trào luyện tập TDTT, nâng cao chất lượng hoạt động của các gia đình thể thao và CLB Thể dục thể thao cơ sở, khai trương mới 4 CLB TDTT nâng tổng số CLB Thể dục thể thao trên bàn huyện là 286 CLB.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong trong 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKDĐSVH" cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nội dung, quy trình đăng ký xây dựng, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018, ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Huy động các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa cho đội ngũ những người trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động trong các thiết chế văn hóa, đặc biệt là lực lượng tại thôn, xã; Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý thiết chế văn hóa để vận hành, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa; kiểm tra và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các làng, thôn, khu phố theo Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và công tác gia đình trên địa bàn huyện. Đối với các xã, thị trấn chưa nộp hồ sơ về phê duyệt xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước văn hóa, Chủ tịch UBND, MTTQ các xã, thị trấn tham mưu, chỉ đạo Ban văn hóa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp về huyện theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị giao ban kết quả triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 09/08/2019 14:30:34 (GMT+7)

Chiều 8/ 8/2019, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/ 2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018 NĐ- CP ngày 17/9/ 2018 của Chính phủ tại các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã báo cáo kết quả xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2019, kết quả thực hiện Quyết định số 22 /2018 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 122/2018 của Chính phủ. Theo đó thực hiện chương trình công tác năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, phòng, ngành, các cơ quan đơn vị , UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện đã tham mưu UBND huyện thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 122/2018, ngày 17/9/ 2018 của Chính phủ; vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào" toàn dân ĐKXDĐSVH" bằng nhiều hình thức tuyên truyền;thông qua kết quả hoạt động để cấp ủy,chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là người dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóaThông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn tổ chức 5 đêm văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi; nhiều xã, thị trấn tổ chức văn hóa văn nghệ chào xuân Kỷ Hợi. Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn huyện thực hiện tuyên truyền với 2.610 lượt băng zôn, Trung tâm Văn hóa Thông tin treo 150 lượt băng zôn, tổ chức 4 đợt xe cổ động, 10 cụm tin, 150 pa nô, áp phích, 300 phướn, trên 700 cờ hồng kỳ, lồng cờ. Việc thực hiện xây dựng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 21/41 xã, thị trấn đã báo cáo hương ước, quy góp xây dựng, sửa đổi bổ sung về huyện với 125/256 hương ước khu dân cư văn hóa. Tiêu biểu các xã đã xây dựng và thực hiện đảm bảo theo quy định như: Xuân Hưng, Phú Yên, Thọ Lộc, Xuân Phong, Xuân Thắng, Xuân Thiên, Xuân Yên, Xuân Tín, Xuân Sơn, Thọ Trường. Việc thực hiện Nghị định số 122/2018, ngày 19/7/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu" gia đình văn hóa", " thôn văn hóa", " làng văn hóa", "tổ dân phố văn hóa", đến nay đã có 39/41 xã, thị trấn báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị định. Có nhiều địa phương đã vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao như: Nam Giang, Xuân Thành, Xuân Châu, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, Tây Hồ, Thọ Xương, Xuân Giang, Thọ Diên, Xuân Lam. có 39/41 xã, thị trấn báo cáo kết quả đăng ký khu dân cư văn hóa, trong đó có 238/256 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2019. Về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có 10 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng, 8 đơn vị đăng ký công nhận mới, 10 đơn vị đăng ký công nhận lại và có 2 đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn danh hiệu văn hóa năm 2019. Về công tác gia đình, tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ- nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn huyện. Trên lĩnh vực TDTT, duy trì tốt phong trào luyện tập TDTT, nâng cao chất lượng hoạt động của các gia đình thể thao và CLB Thể dục thể thao cơ sở, khai trương mới 4 CLB TDTT nâng tổng số CLB Thể dục thể thao trên bàn huyện là 286 CLB.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong trong 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKDĐSVH" cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nội dung, quy trình đăng ký xây dựng, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018, ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Huy động các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa cho đội ngũ những người trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động trong các thiết chế văn hóa, đặc biệt là lực lượng tại thôn, xã; Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý thiết chế văn hóa để vận hành, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa; kiểm tra và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các làng, thôn, khu phố theo Quyết định số 22/2018, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và công tác gia đình trên địa bàn huyện. Đối với các xã, thị trấn chưa nộp hồ sơ về phê duyệt xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước văn hóa, Chủ tịch UBND, MTTQ các xã, thị trấn tham mưu, chỉ đạo Ban văn hóa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp về huyện theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân