Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: 37,5ha rau củ quả được sản xuất trong nhà màng, nhà lưới

Ngày 14/09/2020 16:42:57

Thực hiện chính sách hỗ trợ vùng sản xuất rau an toàn tập trung và sản xuất sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các HTX, các cá nhân có điều kiện phát triển hệ thống nhà màng, nhà lưới trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay diện tích rau, củ, quả trong nhà màng, nhà lưới trên địa bàn toàn huyện là 37,5ha trong đó 95.400m2 tập trung ở các xã: Thọ Xương, Xuân Phú, Thọ Diên, Xuân Hòa, Thọ Hải... Số còn lại của Công ty CPMĐ Lam Sơn và Công ty TNHH Lam Sơn- Sao Vàng. Việc canh tác trong nhà màng, nhà lưới đã khẳng định được nhiều ưu điểm so với canh tác truyền thống, trong đó giảm chi phí lao động, dễ dàng trong cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Việc được che phủ và điều chỉnh được cường độ ánh nắng cũng giúp cho cây trồng hạn chế tối đa sâu bệnh, người canh tác còn giảm được chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật.Việc sản xuất trong nhà lưới, nhà màng năng suất tăng lên 20% và thu nhập của nhiều mô hình cao gấp 5 đến 6 lần so với sản xuất truyền thống.

Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục quy hoạch, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích sản xuất rau, củ quả trong nhà màng, nhà lưới. Đồng thời thường xuyên lồng ghép trong các chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn quy trình sản xuất rau, củ, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tổ chức sản xuất rau, củ, quả an toàn theo chuỗi gắn trách nhiệm của người sản xuất và tiêu thụ.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: 37,5ha rau củ quả được sản xuất trong nhà màng, nhà lưới

Đăng lúc: 14/09/2020 16:42:57 (GMT+7)

Thực hiện chính sách hỗ trợ vùng sản xuất rau an toàn tập trung và sản xuất sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các HTX, các cá nhân có điều kiện phát triển hệ thống nhà màng, nhà lưới trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay diện tích rau, củ, quả trong nhà màng, nhà lưới trên địa bàn toàn huyện là 37,5ha trong đó 95.400m2 tập trung ở các xã: Thọ Xương, Xuân Phú, Thọ Diên, Xuân Hòa, Thọ Hải... Số còn lại của Công ty CPMĐ Lam Sơn và Công ty TNHH Lam Sơn- Sao Vàng. Việc canh tác trong nhà màng, nhà lưới đã khẳng định được nhiều ưu điểm so với canh tác truyền thống, trong đó giảm chi phí lao động, dễ dàng trong cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Việc được che phủ và điều chỉnh được cường độ ánh nắng cũng giúp cho cây trồng hạn chế tối đa sâu bệnh, người canh tác còn giảm được chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật.Việc sản xuất trong nhà lưới, nhà màng năng suất tăng lên 20% và thu nhập của nhiều mô hình cao gấp 5 đến 6 lần so với sản xuất truyền thống.

Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục quy hoạch, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích sản xuất rau, củ quả trong nhà màng, nhà lưới. Đồng thời thường xuyên lồng ghép trong các chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn quy trình sản xuất rau, củ, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tổ chức sản xuất rau, củ, quả an toàn theo chuỗi gắn trách nhiệm của người sản xuất và tiêu thụ.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân