Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
717
Hôm qua:
991
Tuần này:
6309
Tháng này:
22097
Tất cả:
1013138

Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân

Ngày 14/08/2019 16:46:22

Sáng 14/8/2019, đoàn giám sát của Hội nông dân tỉnh do đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân. Làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí: Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Hội nông dân huyện và các phòng, ngành có liên quan. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Khánh.

Ngay sau khi có Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc" Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn, giai đoạn 2011- 2020, huyện đã kịp thời triển khai tổ chức thực hiện. Hàng năm, huyện tổ chức ký chương trình dịch vụ phân bón trả chậm, các sản phẩm giống cây trồng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các chương trình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất; xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xây dựng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Đăc biệt các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực vận động hội viên và nhân dân chung tay XD NTM, làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, kênh mương nội đồng...

Huyện đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho hội viên nông dân theo QĐ 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, cấp xã được thực hiện đúng quy định. Có thể nói, việc thực hiện QĐ 673 của TTCP đã mang lại hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò của giai cấp nông dân trong XD NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tại buổi giám sát, huyện Thọ Xuân kiến nghị cần tăng nguồn vốn cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời giảm mức phí cho vay để giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả của Thọ Xuân trong thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho nông dân phát triển kinh tế đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu, phát triển mô hình kinh tế tập thể, đảm bảo môi trường nông thôn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ; tổ chức các lớp tập huấn các văn bản, quy định mới; đổi mới hoạt động cho vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để nguồn vốn mang lại hiệu quả thiết thực; tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 14/08/2019 16:46:22 (GMT+7)

Sáng 14/8/2019, đoàn giám sát của Hội nông dân tỉnh do đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân. Làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí: Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Hội nông dân huyện và các phòng, ngành có liên quan. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Khánh.

Ngay sau khi có Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc" Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn, giai đoạn 2011- 2020, huyện đã kịp thời triển khai tổ chức thực hiện. Hàng năm, huyện tổ chức ký chương trình dịch vụ phân bón trả chậm, các sản phẩm giống cây trồng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các chương trình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất; xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xây dựng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Đăc biệt các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực vận động hội viên và nhân dân chung tay XD NTM, làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, kênh mương nội đồng...

Huyện đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho hội viên nông dân theo QĐ 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, cấp xã được thực hiện đúng quy định. Có thể nói, việc thực hiện QĐ 673 của TTCP đã mang lại hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò của giai cấp nông dân trong XD NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tại buổi giám sát, huyện Thọ Xuân kiến nghị cần tăng nguồn vốn cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời giảm mức phí cho vay để giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả của Thọ Xuân trong thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho nông dân phát triển kinh tế đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu, phát triển mô hình kinh tế tập thể, đảm bảo môi trường nông thôn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ; tổ chức các lớp tập huấn các văn bản, quy định mới; đổi mới hoạt động cho vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để nguồn vốn mang lại hiệu quả thiết thực; tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân