Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12

Ngày 04/12/2018 08:30:00

Sáng 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12.

Dự hội nghị trực tuyến tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 26; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị huyện, có các đồng chí Phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Bí thư Đảng ủy, PBT Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch, PCT HĐND; Chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các nội dung quan trọng tại Hội nghị Trương ương 8 khóa XII như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Trong đó, chú trọng tính hiệu quả trong học tập, quán triệt; coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các nội dung nghị quyết, đặc biệt là nội dung cơ bản quy định về trách trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tưởng Chính Phủ triển khai Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường giới thiêu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tinh thần nghiêm túc, tính hiệu quả của đợt học tập, quán triệt nghị quyết lần này cũng như tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết đối với toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 8 khoá XII đúng kế hoạch, đạt chất lượng, yêu cầu để các nghị quyết, quy định, kết luận của BCH Trung ương 8 đi ngay vào cuộc sống.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12

Đăng lúc: 04/12/2018 08:30:00 (GMT+7)

Sáng 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12.

Dự hội nghị trực tuyến tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 26; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị huyện, có các đồng chí Phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Bí thư Đảng ủy, PBT Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch, PCT HĐND; Chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các nội dung quan trọng tại Hội nghị Trương ương 8 khóa XII như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Trong đó, chú trọng tính hiệu quả trong học tập, quán triệt; coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các nội dung nghị quyết, đặc biệt là nội dung cơ bản quy định về trách trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tưởng Chính Phủ triển khai Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường giới thiêu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tinh thần nghiêm túc, tính hiệu quả của đợt học tập, quán triệt nghị quyết lần này cũng như tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết đối với toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 8 khoá XII đúng kế hoạch, đạt chất lượng, yêu cầu để các nghị quyết, quy định, kết luận của BCH Trung ương 8 đi ngay vào cuộc sống.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân