Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2020-2021

Đăng lúc: 15:10:47 12/12/2020 (GMT+7)

Sáng ngày 12/12/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2020-2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo sản xuất huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT; Đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ công chức Nông nghiệp - Môi trường, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp các xã thị trấn trong huyện; đại diện các công ty sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thọ Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo  tóm tắt kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, tình hình sản xuất vụ đông 2020-2021 và Dự thảo phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020 -2021. Theo đó vụ chiêm xuân 2019-2020, toàn huyện gieo trồng được 13.509,5 ha, đạt 100,07% KH; Tổng sản lượng lương thực 58.996 tấn, đạt 96,4% so với KH. Đối với các cây màu vụ đông 2020, đến nay toàn huyện gieo trồng được 5.434 ha, đạt 101% KH, hiện tại cây Ngô đang trong giai đoạn thu hoạch; cây ớt đang giai đoạn quả chín; rau, đậu các loại gieo trồng luân canh, xen canh, gối vụ nhiều lứa, sinh trưởng, phát triển tốt.

Về phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2020-2021, toàn huyện có kế hoạch đưa 13.400 ha vào gieo trồng. Riêng diện tích cấy lúa là: 8.000 ha, trong đó lúa lai 5.800 ha, lúa thuần chất lượng cao 1.700 ha, vùng sản xuất lúa giống 500 ha; cây ngô 1.000 ha; cây lạc 210 ha; cây lấy củ, sắn, khoai sọ 1.100 ha; rau đậu các loại 800 ha; các cây trồng khác 3.090 ha; phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt trên 60.000 tấn.       Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất vụ chiêm xuân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong sản xuất vụ chiêm xuân 2020-2021. Dịp này, UBND huyện tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Thái Bình, Công ty TNHH Việt Long, Công ty cổ phần phân bón Thần Nông và Công ty cô phần công nông nghiệp Tiến Nông về việc đảm bảo số lượng, chất lượng các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

 

 Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ sản xuất huyện đề nghị: Trước mắt, các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi cả về diện tích năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác ở vụ đông 2020. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân 2020-2021 về giống, phân bón, tưới tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng thuốc BVTV. Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện sản xuất vụ chiêm xuân theo đúng lịch thời vụ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng; Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; Tổng hợp tình hình triển khai sản xuất vụ chiêm xuân của các xã, thị trấn để thường xuyên báo cáo Thường trực UBND huyện. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn phối hợp với Công ty Thủy nông để chỉ đạo cung cấp nước đảm bảo cho gieo cấy vụ chiêm xuân. Trung tâm DVNN huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn mới, phương pháp canh tác tiên tiến để bà con nông dân ứng dụng vào sản xuất, biên soạn quy trình kỹ thuật, tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh; điều tra dự tính, dự báo diễn biến các hiện tượng sâu bệnh hại tham mưu UBND huyện các biện pháp chỉ đạo. Các Công ty khai thác công trình Thủy lợi, trên cơ sở lịch cấp nước của tỉnh, phương án sản xuất của huyện phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ nước thuận lợi cho bà con gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ chiêm xuân 2020-2021. Thành viên BCĐ sản xuất huyện trên cơ sở nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách chủ động kiểm tra các xã, thị trấn xây dựng phương án sản xuất, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của huyện. Trung tâm VHTT, TT&DL huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân 2020-2021; đồng thời tuyên truyền các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp. Sau hội nghị này các xã, thị trấn tiến hành tổng kết đánh giá kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế trong sản xuất vụ xuân 2019-2020, trên cơ sở phương án của huyện căn cứ tình hình thực tế xây dựng phương án sản xuất vụ xuân 2020-2021 phù hợp thực tiễn của địa phương, chú trọng chuyển đổi diện tích cơ cấu kinh tế cây trồng; tập trung chỉ đạo bà cong tuân thủ theo lịch gieo trồng của huyện, kiện toàn BCĐ sản xuất, xây dựng phương án báo cáo về phòng NN&PTNT trước ngày 20/12/2020; phối hợp, tập trung thực hiện tốt công tác làm thủy lợi mùa khô; Chỉ đạo bà con nông dân cày ải đối với diện tích không trồng cây vụ đông; mở rộng diện tích lúa chất lượng cao; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng mở rộng tối đa trà lúa xuân muộn đạt trên 90% diện tích; đưa các cây trồng có năng suất, chất lượng vào trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao; Tăng cường tìm kiếm thị trường, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, liên kết bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền nhân dân sử dụng giống, phân bón, thuốc BVTV của các Công ty, đơn vị cung ứng có uy tín đảm bảo chất lượng; chủ động xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021; tiếp tục thực hiên có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn gắn với thực hiện tốt tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng góp phần bảo vệ đàn vật nuôi cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất Chiêm xuân năm 2020-2021.

  Lê Thị Thơ, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân