Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020

Ngày 06/12/2019 16:24:01

Sáng 6/12/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019, tình hình sản xuất vụ đông 2019-2020 và dự thảo phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020. Theo đó vụ chiêm xuân 2018-2019, toàn huyện gieo trồng được 13.603 ha, đạt 100,02% KH; Tổng sản lượng lương thực, 61.177 tấn, đạt 98,2% so KH. Đối với các cây màu vụ đông 2019, đến nay toàn huyện gieo trồng được 5.538 ha, đạt 100,7% KH, hiện ngô và các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, một số cây màu như ngô ngọt, ớt, cà chua đã cho thu hoạch. Về phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, toàn huyện có kế hoạch đưa 13.600 ha vào gieo trồng. Riêng diện tích cấy lúa là: 8.000 ha, trong đó lúa lai 5.600 ha, lúa thuần chất lượng cao 2.000 ha, vùng sản xuất lúa giống 400 ha; cây ngô 1.000 ha; cây lạc 200 ha; cây lấy củ, sắn, khoai sọ 1.100 ha; rau đậu và các cây trồng khác 1.300 ha; cây mía 2.000 ha; phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt trên 60.000 tấn. Để đạt được mục tiêu cả về diện tích năng suất sản lượng vụ chiêm xuân 2019-2020 huyện đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ hạt giống lúa thuần chất lượng, lúa lai F1... để tăng thu nhập cho hợp tác xã và hộ nông dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, sản xuất mía; Chỉ đạo phát triển các cây trồng có giá trị cao theo hướng tập trung, qui mô lớn; Xây dựng, chỉ đạo một số mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng; Chỉ đạo hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích hợp với từng vùng; chỉ đạo nông dân gieo cấy tập trung 1-2 giống cùng trà, theo vùng, xứ đồng, mỗi xã nên bố trí không quá 3 loại giống, tỷ lệ lúa lai chiếm 70% diện tích trở lên; gieo cấy trà lúa Xuân muộn trên 90% tổng diện tích. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng lịch thời vụ để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh gây ra; Triển khai thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như cơ giới hóa đồng bộ, tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng"; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân cho bà con nông dân trong huyện.

Cũng tại hội nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai công tác khuyến nông, công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại cây trồng và biện pháp phòng trừ; các công ty Thủy nông trên địa bàn trình bày phương án phục vụ nước tưới vụ xuân 2019-2020. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất vụ chiêm xuân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Đồng thời tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa lãnh đạo huyện với Công ty Cổ phần giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Thái Bình Sýt và Công ty cổ phần phân bón Thần Nông về việc liên doanh, liên liên kết giống, phân bón phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐSX huyện đề nghị: Trên cơ sở phương án sản xuất vụ xuân 2019-2020, Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan Thường trực BCĐ sản xuất huyện xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về diện tích sản xuất vụ chiêm xuân đối với các xã, thị trấn. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong công tác kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Vật tư nông nghiệp; tiếp tục rà soát lại hệ thống kênh mương, dòng chảy làm đăng chắn rác và giao cho các xã quản lý. Đối với các xã, thị trấn tập trung kiện toàn BCĐ sản xuất, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, xây dựng phương án sản xuất vụ chiêm xuân phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; chú trọng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện tốt khung thời vụ; thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án mở rộng, chuyển đổi một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; thực hiện tốt NQ 13 của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai; tập trung ra quân làm công tác thủy lợi mùa khô, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo tưới tiêu thuận lợi. Đối với các xã có diện tích mía đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần mía đường lam Sơn thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống DTL Châu Phi, phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tập trung triển khai xây dựng các mô hình trình diễn về giống mới, phương pháp canh tác tiến tiến để nông dân ứng dụng vào sản xuất; Xây dựng và thực hiện phương án phòng trừ dịch hại hiệu quả, an toàn. Thường xuyên điều tra, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của các loại dịch hại; dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh để chủ động chỉ đạo phòng trừ kịp thời, triệt để; thực hiện tốt công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả cao nhất. Đối với Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Thọ Xuân và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa xây dựng và thực hiện Phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019-2020. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện hư hỏng, sữa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tưới, tiêu phù hợp, hiệu quả.; tăng cường thông tin, tuyên truyền việc chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.... nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất chiêm xuân năm 2019-2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020

Đăng lúc: 06/12/2019 16:24:01 (GMT+7)

Sáng 6/12/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019, tình hình sản xuất vụ đông 2019-2020 và dự thảo phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020. Theo đó vụ chiêm xuân 2018-2019, toàn huyện gieo trồng được 13.603 ha, đạt 100,02% KH; Tổng sản lượng lương thực, 61.177 tấn, đạt 98,2% so KH. Đối với các cây màu vụ đông 2019, đến nay toàn huyện gieo trồng được 5.538 ha, đạt 100,7% KH, hiện ngô và các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, một số cây màu như ngô ngọt, ớt, cà chua đã cho thu hoạch. Về phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, toàn huyện có kế hoạch đưa 13.600 ha vào gieo trồng. Riêng diện tích cấy lúa là: 8.000 ha, trong đó lúa lai 5.600 ha, lúa thuần chất lượng cao 2.000 ha, vùng sản xuất lúa giống 400 ha; cây ngô 1.000 ha; cây lạc 200 ha; cây lấy củ, sắn, khoai sọ 1.100 ha; rau đậu và các cây trồng khác 1.300 ha; cây mía 2.000 ha; phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt trên 60.000 tấn. Để đạt được mục tiêu cả về diện tích năng suất sản lượng vụ chiêm xuân 2019-2020 huyện đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ hạt giống lúa thuần chất lượng, lúa lai F1... để tăng thu nhập cho hợp tác xã và hộ nông dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, sản xuất mía; Chỉ đạo phát triển các cây trồng có giá trị cao theo hướng tập trung, qui mô lớn; Xây dựng, chỉ đạo một số mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng; Chỉ đạo hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích hợp với từng vùng; chỉ đạo nông dân gieo cấy tập trung 1-2 giống cùng trà, theo vùng, xứ đồng, mỗi xã nên bố trí không quá 3 loại giống, tỷ lệ lúa lai chiếm 70% diện tích trở lên; gieo cấy trà lúa Xuân muộn trên 90% tổng diện tích. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng lịch thời vụ để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh gây ra; Triển khai thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như cơ giới hóa đồng bộ, tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng"; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân cho bà con nông dân trong huyện.

Cũng tại hội nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai công tác khuyến nông, công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại cây trồng và biện pháp phòng trừ; các công ty Thủy nông trên địa bàn trình bày phương án phục vụ nước tưới vụ xuân 2019-2020. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất vụ chiêm xuân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Đồng thời tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa lãnh đạo huyện với Công ty Cổ phần giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Thái Bình Sýt và Công ty cổ phần phân bón Thần Nông về việc liên doanh, liên liên kết giống, phân bón phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐSX huyện đề nghị: Trên cơ sở phương án sản xuất vụ xuân 2019-2020, Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan Thường trực BCĐ sản xuất huyện xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về diện tích sản xuất vụ chiêm xuân đối với các xã, thị trấn. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong công tác kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Vật tư nông nghiệp; tiếp tục rà soát lại hệ thống kênh mương, dòng chảy làm đăng chắn rác và giao cho các xã quản lý. Đối với các xã, thị trấn tập trung kiện toàn BCĐ sản xuất, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, xây dựng phương án sản xuất vụ chiêm xuân phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; chú trọng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện tốt khung thời vụ; thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án mở rộng, chuyển đổi một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; thực hiện tốt NQ 13 của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai; tập trung ra quân làm công tác thủy lợi mùa khô, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo tưới tiêu thuận lợi. Đối với các xã có diện tích mía đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần mía đường lam Sơn thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống DTL Châu Phi, phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tập trung triển khai xây dựng các mô hình trình diễn về giống mới, phương pháp canh tác tiến tiến để nông dân ứng dụng vào sản xuất; Xây dựng và thực hiện phương án phòng trừ dịch hại hiệu quả, an toàn. Thường xuyên điều tra, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của các loại dịch hại; dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh để chủ động chỉ đạo phòng trừ kịp thời, triệt để; thực hiện tốt công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả cao nhất. Đối với Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Thọ Xuân và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa xây dựng và thực hiện Phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019-2020. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện hư hỏng, sữa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tưới, tiêu phù hợp, hiệu quả.; tăng cường thông tin, tuyên truyền việc chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.... nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất chiêm xuân năm 2019-2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân