Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6310
Tháng này:
26997
Tất cả:
570405

Hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn-Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”

Ngày 05/04/2018 11:13:09

Chiều ngày 30/3/2018, Thường trực UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Lê Văn Duyệt, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện ( theo Quyết định 1838/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện); Chánh thanh tra huyện; Trưởng phòng Y tế huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Trung đoàn 923; Cảng hàng không Thọ Xuân; Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn; CHủ tịch UBND, Trưởng Công an xã, thị trấn: thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, Xuân Lam, Xuân Hưng, Xuân Bái, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Thọ Xương và Thọ Lâm.

Ảnh sưu tầm

Hội nghị đã được nghe kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, xác định Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Ngày 29/01/2016, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 211/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo ANTT Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, giai đoạn 2016 -2020”. Sau 1 năm triển khai thực hiện, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án “Đảm bảo ANTT khu đô thị Lam Sơn -Sao Vàng” trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Kế hoạch yêu cầu: Đối với các xã, thị trấn phải tập trung đánh giá toàn diện tình hình ANTT trên địa bàn. Đối với các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị: Đánh giá những nội dung về nhiệm vụ được phân công theo Đề án, liên quan đến ANTT. Công tác triển khai đề án, nêu rõ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ở địa phương, đơn vị, kết quả từng nội dung nhiệm vụ được phân công theo Đề án; đề xuất những nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương Ban chỉ đạo đã xây dựng, gửi về Công an huyện là Cơ quan Thường trực của BCĐ trước ngày 05/4/2018. Tại các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, hoàn thành trước 10/4/2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện Đề án đạt kết quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Đô thị Lam Sơn- Sao Vàng là trọng điểm kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, của tỉnh. Chính vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Đề án là hết sức quan trọng và cần thiết. Đề nghị các xã, thị trấn, Cơ quan đơn vị bám theo Kế hoạch của BCĐ cấp huyện để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đối với Công an huyện: Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể (xong trước 15/4/2018); đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng, ngành gửi báo cáo về UBND huyện. Sau thời gian qui định, đơn vị nào không gửi báo cáo, Công an huyện tập hợp danh sách báo cáo Thường trực UBND huyện. Thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn phải dự hội nghị sơ kết tại các xã, thị trấn, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo trước 10/4/2018. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê văn Duyệt cũng đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo đôn đốc các bộ phận hoàn thành sơ kết 1 năm và Kế hoạch năm 2018 để tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn-Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”

Đăng lúc: 05/04/2018 11:13:09 (GMT+7)

Chiều ngày 30/3/2018, Thường trực UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Lê Văn Duyệt, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện ( theo Quyết định 1838/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện); Chánh thanh tra huyện; Trưởng phòng Y tế huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Trung đoàn 923; Cảng hàng không Thọ Xuân; Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn; CHủ tịch UBND, Trưởng Công an xã, thị trấn: thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, Xuân Lam, Xuân Hưng, Xuân Bái, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Thọ Xương và Thọ Lâm.

Ảnh sưu tầm

Hội nghị đã được nghe kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, xác định Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Ngày 29/01/2016, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 211/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo ANTT Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, giai đoạn 2016 -2020”. Sau 1 năm triển khai thực hiện, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án “Đảm bảo ANTT khu đô thị Lam Sơn -Sao Vàng” trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Kế hoạch yêu cầu: Đối với các xã, thị trấn phải tập trung đánh giá toàn diện tình hình ANTT trên địa bàn. Đối với các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị: Đánh giá những nội dung về nhiệm vụ được phân công theo Đề án, liên quan đến ANTT. Công tác triển khai đề án, nêu rõ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ở địa phương, đơn vị, kết quả từng nội dung nhiệm vụ được phân công theo Đề án; đề xuất những nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương Ban chỉ đạo đã xây dựng, gửi về Công an huyện là Cơ quan Thường trực của BCĐ trước ngày 05/4/2018. Tại các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, hoàn thành trước 10/4/2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện Đề án đạt kết quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Đô thị Lam Sơn- Sao Vàng là trọng điểm kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, của tỉnh. Chính vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Đề án là hết sức quan trọng và cần thiết. Đề nghị các xã, thị trấn, Cơ quan đơn vị bám theo Kế hoạch của BCĐ cấp huyện để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đối với Công an huyện: Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể (xong trước 15/4/2018); đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng, ngành gửi báo cáo về UBND huyện. Sau thời gian qui định, đơn vị nào không gửi báo cáo, Công an huyện tập hợp danh sách báo cáo Thường trực UBND huyện. Thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn phải dự hội nghị sơ kết tại các xã, thị trấn, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo trước 10/4/2018. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê văn Duyệt cũng đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo đôn đốc các bộ phận hoàn thành sơ kết 1 năm và Kế hoạch năm 2018 để tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân