Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 17:42:16 21/01/2021 (GMT+7)

Chiều 21/01/2021, phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với Trung tâm DVNN huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

          

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Thọ Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thọ Xuân trình bày báo cáo tổng kết

Năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi và đại dịch Covid - 19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành và nhân dân nên sản xuất nông nghiệp năm 2020 đã đạt được các kết quả quan trọng, tổng sản lượng sản lượng lương thực có hạt đạt 119.006 tấn = 108,2% KH, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 119,6 triệu đồng.

Công tác tích tụ, tập trung đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng được triển khai tích cực, đến nay đã tích tụ, tập trung được 1.869 ha, chuyển đổi linh hoạt được 2.750 ha đất lúa, mía, sắn kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn như: Cây ăn quả, ngô, trang trại,... Hình thành được các vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm như: Vùng sản xuất lúa giống, vùng sản xuất cây ăn quả, vùng sản xuất các loại cây xuất khẩu (ớt, ngô ngọt, bí), vùng sản xuất rau an toàn; diện tích nhà màng, nhà lưới tăng nhanh, đến nay toàn huyện có 370.400 m2...; hiện có 13 cơ sở sản xuất mạ khay, máy cấy, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng cho khoảng 30% tổng diện tích lúa cấy trên địa bàn toàn huyện.

Phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông nghiệp từng bước được quan tâm, đến nay đã có 06 sản phẩm được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định và cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3, 4 sao, 01 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, 02 sản phẩm đang xây dựng nhãn hiệu tập thể; Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 ngành nông nghiệp huyện đề ra các chỉ tiêu và các giải pháp tập trung thực hiện đó là: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 115.500 tấn; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công  nghệ caolà 183 ha; Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích 125 triệu đồng/ha/năm; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng: 9%; Duy trì 100% tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, phấn đấu tỉ lệ hộ SD nước sạch đạt 88,5%; Phấn đấu có 5 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên; Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 5 xã, số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 2 xã, 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Thành lập mới HTX; Hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp an toàn trên tổng sản phẩm tiêu dùng; Thực hiện tốt công chăn nuôi, thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Cũng tại hội nghị, Phòng NN&PTNT đã triển khai kế hoạch Tết trồng cây,  Kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2021; Trung tâm DVNN huyện báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, các Công ty khai thác công trình thủy  lợi báo cáo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo sản xuất huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, phòng ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, các xã, thị trấn trong năm 2020. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐSX huyện đề nghị: Ngành nông nghiệp, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực về trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, xây dựng NTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Trong đó cần tập trung thực hiện thắng lợi công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2021;  đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để tăng giá trị sản phẩm; Khuyến khích tích tụ ruộng đất phát triển các vùng sản xuất có liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; Thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng; Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực; tăng cường quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vật tư đầu vào; Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp.

 Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tích tụ tập trung đất đai theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vào đầu tư hình thành các liên kết thông qua hợp đồng theo chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp; thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, tiếp tục xây dựng có hiệu quả chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, chú trọng công tác phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại tập trung; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trước mắt là tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2021; Chủ động xây dựng các phương án và các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng chống thiên tai..., góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Dịp này UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 2 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất NN năm 2020.

Lê Thơ- Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân