Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tổng kết công tác thu- chi ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 08/01/2020 16:45:21

Chiều 07/01/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thu - Chi tài chính ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội; lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; Trưởng các phòng: KT- HT, Tài nguyên và Môi trường; NN và PTNT; Thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính- Kế hoạch; lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng các đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện; lãnh đạo các ngành: Kho bạc, Đội QLTT số 14, Ngân hàng NN và PTNT Thọ Xuân, Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Lam Sơn, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp huyện; Chủ tịch UBND, Công chức Kế toán- Ngân sách các xã, thị trấn trong huyện.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2019, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nhiệm vụ Tài chính-Ngân sách năm 2019 đã cơ bản bám sát theo dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả trong năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 459 tỷ169 triệu đồng, đạt 128,2% dự toán huyện giao và đạt 235% so với dự toán tỉnh giao và bằng 120% so với cùng kỳ; cơ cấu chuyển dịch theo hướng bền vững, những chỉ tiêu thu NSNN trừ tiền sử dụng đất ( thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí trước bạ) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu. Thu cân đối ngân sách huyện, xã được tập trung thực hiện tốt. Chi ngân sách huyện, xã thực hiện 1.205 tỷ 366 triệu đồng bằng 116,6% dự toán năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác Tài chính-Ngân sách năm 2019 vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tại một số đơn vị công tác GPMB còn chậm so với tiến độ đề ra; Các tổ công tác chỉ đạo thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế chưa thực sự sâu sát, chưa thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; tình hình nợ đọng thuế của các cá nhân kinh doanh vẫn còn cao; các dự án, công trình thi công trên địa bàn cơ bản có quy mô nhỏ; quản lý chi thường xuyên ở một số đơn vị chưa thực sự tiết kiệm; công tác hòan thiện hồ sơ, lập phê duyệt quyết toán ở một số đơn vị còn chậm dẫn đến việc phát sinh nợ đọng XDCB, chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác Tài chính- Ngân sách năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa và đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thực hiện công tác Thu- Chi tài chính, ngân sách năm 2019. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối cùng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, vì vậy trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của huyện cần tập trung thực hiện khai thác các nguồn thu theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các chính sách thu của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền, phấn đấu tăng thu ngân sách 15% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện. Tăng cường chỉ đạo thu đối với các lĩnh vực xây dựng, vận tải, tư nhân, thuế nhà ở riêng lẻ, quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản phát sinh trên địa bàn; tăng cường phối hợp giữa cơ quan Thuế, Công an, Đội quản lý thị trường trong việc quản lý thị trường, giá cả; Khai thác có hiệu qủa từ đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra thu tại cơ sở. Về chi ngân sách huyện xã, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi đúng các chế độ định mức theo quy định. Nâng cao ý thức tiết kiệm trong điều hành chi, chủ động cân đối nguồn và nhiệm vụ còn lại để sắp xếp chi tiêu hợp lý. Ưu tiên nguồn thanh toán nợ đầu tư XDCB, giành nguồn dự phòng và tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh-quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi của các địa phương, đơn vị đảm bảo chi hợp lý, tiết kiệm, đúng chế độ. Về công tác đầu tư XDCB, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của tỉnh, của huyện về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng trong XDCB đối với nguồn vốn đầu tư công. Thực hiện các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán công trình đã quyết toán; Tập trung bố trí vốn cho các công trình, dự án cần thiết, cấp bách và có hiệu quả về kinh tế-xã hội tại địa phương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, ngân sách đề ra trong năm 2020.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể, 6 doanh nghiệp và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Tài chính- Ngân sách và công tác thu thuế năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác thu- chi ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 08/01/2020 16:45:21 (GMT+7)

Chiều 07/01/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thu - Chi tài chính ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội; lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; Trưởng các phòng: KT- HT, Tài nguyên và Môi trường; NN và PTNT; Thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính- Kế hoạch; lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng các đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện; lãnh đạo các ngành: Kho bạc, Đội QLTT số 14, Ngân hàng NN và PTNT Thọ Xuân, Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Lam Sơn, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp huyện; Chủ tịch UBND, Công chức Kế toán- Ngân sách các xã, thị trấn trong huyện.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2019, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nhiệm vụ Tài chính-Ngân sách năm 2019 đã cơ bản bám sát theo dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả trong năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 459 tỷ169 triệu đồng, đạt 128,2% dự toán huyện giao và đạt 235% so với dự toán tỉnh giao và bằng 120% so với cùng kỳ; cơ cấu chuyển dịch theo hướng bền vững, những chỉ tiêu thu NSNN trừ tiền sử dụng đất ( thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí trước bạ) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu. Thu cân đối ngân sách huyện, xã được tập trung thực hiện tốt. Chi ngân sách huyện, xã thực hiện 1.205 tỷ 366 triệu đồng bằng 116,6% dự toán năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác Tài chính-Ngân sách năm 2019 vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tại một số đơn vị công tác GPMB còn chậm so với tiến độ đề ra; Các tổ công tác chỉ đạo thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế chưa thực sự sâu sát, chưa thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; tình hình nợ đọng thuế của các cá nhân kinh doanh vẫn còn cao; các dự án, công trình thi công trên địa bàn cơ bản có quy mô nhỏ; quản lý chi thường xuyên ở một số đơn vị chưa thực sự tiết kiệm; công tác hòan thiện hồ sơ, lập phê duyệt quyết toán ở một số đơn vị còn chậm dẫn đến việc phát sinh nợ đọng XDCB, chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác Tài chính- Ngân sách năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa và đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thực hiện công tác Thu- Chi tài chính, ngân sách năm 2019. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối cùng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, vì vậy trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của huyện cần tập trung thực hiện khai thác các nguồn thu theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các chính sách thu của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền, phấn đấu tăng thu ngân sách 15% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện. Tăng cường chỉ đạo thu đối với các lĩnh vực xây dựng, vận tải, tư nhân, thuế nhà ở riêng lẻ, quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản phát sinh trên địa bàn; tăng cường phối hợp giữa cơ quan Thuế, Công an, Đội quản lý thị trường trong việc quản lý thị trường, giá cả; Khai thác có hiệu qủa từ đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra thu tại cơ sở. Về chi ngân sách huyện xã, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi đúng các chế độ định mức theo quy định. Nâng cao ý thức tiết kiệm trong điều hành chi, chủ động cân đối nguồn và nhiệm vụ còn lại để sắp xếp chi tiêu hợp lý. Ưu tiên nguồn thanh toán nợ đầu tư XDCB, giành nguồn dự phòng và tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh-quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi của các địa phương, đơn vị đảm bảo chi hợp lý, tiết kiệm, đúng chế độ. Về công tác đầu tư XDCB, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của tỉnh, của huyện về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng trong XDCB đối với nguồn vốn đầu tư công. Thực hiện các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán công trình đã quyết toán; Tập trung bố trí vốn cho các công trình, dự án cần thiết, cấp bách và có hiệu quả về kinh tế-xã hội tại địa phương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, ngân sách đề ra trong năm 2020.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể, 6 doanh nghiệp và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Tài chính- Ngân sách và công tác thu thuế năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân