Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
250
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3107
Tháng này:
23922
Tất cả:
763853

Hội nghị tổng kết công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 21/01/2019 11:05:57

Sáng 18/1/2019, Thường trực Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có các đồng chí: đại diện Thường trực HĐND huyện; UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Năm 2018 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,3%; tăng 2,1% so với kế hoạch. Có 29 xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; 39/41 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 85% dân số trở lên; có 12 xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu giao. Về BHXH tự nguyện, toàn huyện có 1.025 người tham gia, đạt tỷ lệ 102,5% chỉ tiêu năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện khẳng định: Bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện là chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để đảm bảo tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 88%, BHXH tự nguyện phát triển mới 1.200 người, Đ/c Trưởng BCĐ BHYT toàn dân huyện yêu cầu: các thành viên Ban chỉ đạo, Đảng ủy, BCĐ BHYT toàn dân các xã - thị trấn tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT. Đảng ủy các xã - thị trấn chỉ đạo BCĐ BHYT tổ chức rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHYT của các hộ gia đình nông lâm nghiệp, hộ cận nghèo của địa phương, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, khu phố, các đoàn thể chính trị xã hội vận động tham gia BHYT theo từng tháng và có đánh giá kết quả. Ban thường trực UB MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tại cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các xã - thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tham gia BHYT. Hàng tuần, tháng tổ chức giao ban Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện xã, thị trấn và Bưu điện huyện đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng tham gia BHYT. Cơ quan BHXH huyện, Bệnh viện đa khoa, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trưởng cụm, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2, thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện đã đề ra trong năm 2019.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 21/01/2019 11:05:57 (GMT+7)

Sáng 18/1/2019, Thường trực Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có các đồng chí: đại diện Thường trực HĐND huyện; UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Năm 2018 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,3%; tăng 2,1% so với kế hoạch. Có 29 xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; 39/41 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 85% dân số trở lên; có 12 xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu giao. Về BHXH tự nguyện, toàn huyện có 1.025 người tham gia, đạt tỷ lệ 102,5% chỉ tiêu năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện khẳng định: Bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện là chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để đảm bảo tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 88%, BHXH tự nguyện phát triển mới 1.200 người, Đ/c Trưởng BCĐ BHYT toàn dân huyện yêu cầu: các thành viên Ban chỉ đạo, Đảng ủy, BCĐ BHYT toàn dân các xã - thị trấn tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT. Đảng ủy các xã - thị trấn chỉ đạo BCĐ BHYT tổ chức rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHYT của các hộ gia đình nông lâm nghiệp, hộ cận nghèo của địa phương, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, khu phố, các đoàn thể chính trị xã hội vận động tham gia BHYT theo từng tháng và có đánh giá kết quả. Ban thường trực UB MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tại cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các xã - thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tham gia BHYT. Hàng tuần, tháng tổ chức giao ban Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện xã, thị trấn và Bưu điện huyện đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng tham gia BHYT. Cơ quan BHXH huyện, Bệnh viện đa khoa, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trưởng cụm, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2, thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện đã đề ra trong năm 2019.

Đài truyền thanh Thọ Xuân