Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1131
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5211
Tháng này:
26026
Tất cả:
765957

Hội nghị thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 01/11/2018 15:59:51

Trong các ngày từ 23 đến 27/10/2018, đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tại 4 xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cụm; Huyện ủy viên phụ trách các xã; các thành viên đoàn thẩm định NTM huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018.

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Xuân Phú)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Xuân Thiên)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Thọ Thắng)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Quảng Phú)

Với xuất phát điểm thấp, sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn theo tỷ lệ qui định. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao, HTX dịch vụ Nông nghiệp điều hành, tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú và đi kiểm tra, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực tại các thôn, xóm, trường học, chợ, nhà văn hóa, nhà ở dân cư, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng..., Đoàn thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện đã thống nhất 4 xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Trên cơ sở đó đoàn thẩm tra đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã và thành viên tổ công tác chỉ đạo giúp đỡ các xã hoàn thanh các tiêu chí NTM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo qui định và nộp về Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 31/10/2018 để huyện trình Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công nhận các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đạt chuẩn quốc gia NTM năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Đăng lúc: 01/11/2018 15:59:51 (GMT+7)

Trong các ngày từ 23 đến 27/10/2018, đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tại 4 xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cụm; Huyện ủy viên phụ trách các xã; các thành viên đoàn thẩm định NTM huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018.

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Xuân Phú)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Xuân Thiên)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Thọ Thắng)

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra NTM xã Quảng Phú)

Với xuất phát điểm thấp, sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn theo tỷ lệ qui định. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao, HTX dịch vụ Nông nghiệp điều hành, tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú và đi kiểm tra, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực tại các thôn, xóm, trường học, chợ, nhà văn hóa, nhà ở dân cư, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng..., Đoàn thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện đã thống nhất 4 xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Trên cơ sở đó đoàn thẩm tra đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã và thành viên tổ công tác chỉ đạo giúp đỡ các xã hoàn thanh các tiêu chí NTM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo qui định và nộp về Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 31/10/2018 để huyện trình Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công nhận các xã Xuân Phú, Xuân Thiên, Thọ Thắng và Quảng Phú đạt chuẩn quốc gia NTM năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân