Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; Phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/11/2019 15:13:13

Chiều 16/11/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; Phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2017-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã thông qua Quyết định số 4041 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2017-2020, Đề án gồm 6 phần: Phần 1, nêu lên sự cần thiết, căn cứ pháp lý xây dựng đề án; Phần 2, mục tiêu của Đề án; Phần 3, các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn, thông tin truyền thông, tập huấn đào tạo, việc kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp, tăng cường phối hợp với Bộ NN&PTNT về quản lý kháng sinh, nghiên cứu và đánh giá kết quả thực hiện đề án; Phần thứ 4, kinh phí thực hiện Đề án; Phần thứ 5, tổ chức thực hiện và phần thứ 6 là hiệu quả kinh tế xã hội. Đồng chí Khương Thị Tịnh, Trưởng phòng Y tế huyện triển khai kế hoạch số 143 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; phòng chống kháng thuốc huyện Thọ Xuân đến năm 2020.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh. Qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý trong điều trị, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; Phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: 17/11/2019 15:13:13 (GMT+7)

Chiều 16/11/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; Phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2017-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã thông qua Quyết định số 4041 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2017-2020, Đề án gồm 6 phần: Phần 1, nêu lên sự cần thiết, căn cứ pháp lý xây dựng đề án; Phần 2, mục tiêu của Đề án; Phần 3, các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn, thông tin truyền thông, tập huấn đào tạo, việc kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp, tăng cường phối hợp với Bộ NN&PTNT về quản lý kháng sinh, nghiên cứu và đánh giá kết quả thực hiện đề án; Phần thứ 4, kinh phí thực hiện Đề án; Phần thứ 5, tổ chức thực hiện và phần thứ 6 là hiệu quả kinh tế xã hội. Đồng chí Khương Thị Tịnh, Trưởng phòng Y tế huyện triển khai kế hoạch số 143 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; phòng chống kháng thuốc huyện Thọ Xuân đến năm 2020.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh. Qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý trong điều trị, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân