Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018

Ngày 17/10/2018 10:11:01

Sáng ngày 16/10/2018, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, Trưởng các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Công chức văn phòng-Thống kê các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường MN, TH, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

( Toàn cảnh Hội nghị tập huấn)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó chủ tịch UBND huyệnđã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời nhấn mạnh: những năm gần đây, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí. Việc tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện tốt Luật Báo chí còn là cơ hội để thông tin, quảng bá về hình ảnh con người Thọ Xuân với bạn bè trong và ngoài tỉnh; để mọi người biết đến Thọ Xuân là một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, có môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí còn có những hạn chế trong nhận thức của một số cơ quan, đơn vị; còn tình trạng chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thậm chí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc cung cấp thông tin cho báo chí chưa thường xuyên. Một số người phát ngôn không có kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của báo chí, chưa nắm vững những quy định của pháp luật về báo chí, còn lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

( Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn)

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin những nội dung cơ bản về tình hình báo chí và hoạt động báo chí ở tỉnh ta hiện nay; thực trạng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí; Quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo và xử lý thông tin báo chí nêu… giải đáp một số ý kiến của các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Từ đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sẽ tự tin, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí khi cần thiết, tránh xảy ra khủng hoảng thông tin, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018

Đăng lúc: 17/10/2018 10:11:01 (GMT+7)

Sáng ngày 16/10/2018, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, Trưởng các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Công chức văn phòng-Thống kê các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường MN, TH, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

( Toàn cảnh Hội nghị tập huấn)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó chủ tịch UBND huyệnđã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời nhấn mạnh: những năm gần đây, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí. Việc tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện tốt Luật Báo chí còn là cơ hội để thông tin, quảng bá về hình ảnh con người Thọ Xuân với bạn bè trong và ngoài tỉnh; để mọi người biết đến Thọ Xuân là một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, có môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí còn có những hạn chế trong nhận thức của một số cơ quan, đơn vị; còn tình trạng chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thậm chí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc cung cấp thông tin cho báo chí chưa thường xuyên. Một số người phát ngôn không có kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của báo chí, chưa nắm vững những quy định của pháp luật về báo chí, còn lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

( Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn)

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin những nội dung cơ bản về tình hình báo chí và hoạt động báo chí ở tỉnh ta hiện nay; thực trạng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí; Quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo và xử lý thông tin báo chí nêu… giải đáp một số ý kiến của các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Từ đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sẽ tự tin, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí khi cần thiết, tránh xảy ra khủng hoảng thông tin, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân