Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6308
Tháng này:
26995
Tất cả:
570403

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018

Ngày 05/04/2018 11:09:46

Sáng ngày 30/3, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện qui chế phối hợp và Ban giám đốc BHXH huyện.

Ảnh minh họa

Trong năm 2017, BHXH huyện luôn quan tâm, chủ động thực hiện công tác phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.Các chương trình phối hợp đưa mục tiêu tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tốt, chất lượng, nội dung, hình thức vận dụng các nội dung phối hợp sát thực, đa dạng với tính chủ động cao của các đơn vị phối hợp nhằm đẩy mạnh việc phát triển đối tượng theo kế hoạch của UBND huyện cũng như thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020. Mặt khác, việc kí và thực hiện các chương trình phối hợp côn gtác đã có tác động tích cực trong việc tuyên truyền và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 1.285 người tham gia BHXH tự nguyện, số người tham gia BHYT do huyện phát hành đạt 80,6%, tăng gần 27 nghìn người, tương đương 11% so với năm 2016. Mặc dù còn gặp nhiều khó khănnhư:nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra còn thiếu;nhiều chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đúng Luật BHXH, BHYT, trốn đóng, đóng không đầy đủ, … Người lao động chưa nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia;nợ đọng còn diễn ra do một số đơn vị cố tình không nộp …Nhưng Cơ quan BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt quy chế phối hợp; chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020… Phối hợp xin ý kiến chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện trong việc giải quyết các vướng mắc về thu và chi trả các chế độ BHXH, giải quyết những vấn đề vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và người lao động, chủ sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT.Phối hợp tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về BHXH. Tích cực đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, làm rõ hơn những nội dung thực hiện được theo Qui chế phối hợp, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại hạn chế và hướng khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các ban, phòng, ngành trong công tác phối hợp, đồng thời đồng chí đề nghị, các ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp năm 2018, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại về thực hiện BHXH, BHYT đến các xã, thị trấn để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Phối hợp chỉ đạo thực hiện BHYT hộ gia đình, đặc biệt quan tâm đến vận động người thuộc hộ cận nghèo, học sinh tham gia BHYT; Phối hợp rà soát lại dữ liệu để in cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có quy chế phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong huyện để thực hiện tốt việc thu, chi về BHXH, BHYT, BHTN; Chú trọng về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn; Thành lập các đoàn thanh kiển tra liên ngành để có các biện pháp quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh BHYT; Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018

Đăng lúc: 05/04/2018 11:09:46 (GMT+7)

Sáng ngày 30/3, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện qui chế phối hợp và Ban giám đốc BHXH huyện.

Ảnh minh họa

Trong năm 2017, BHXH huyện luôn quan tâm, chủ động thực hiện công tác phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.Các chương trình phối hợp đưa mục tiêu tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tốt, chất lượng, nội dung, hình thức vận dụng các nội dung phối hợp sát thực, đa dạng với tính chủ động cao của các đơn vị phối hợp nhằm đẩy mạnh việc phát triển đối tượng theo kế hoạch của UBND huyện cũng như thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020. Mặt khác, việc kí và thực hiện các chương trình phối hợp côn gtác đã có tác động tích cực trong việc tuyên truyền và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 1.285 người tham gia BHXH tự nguyện, số người tham gia BHYT do huyện phát hành đạt 80,6%, tăng gần 27 nghìn người, tương đương 11% so với năm 2016. Mặc dù còn gặp nhiều khó khănnhư:nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra còn thiếu;nhiều chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đúng Luật BHXH, BHYT, trốn đóng, đóng không đầy đủ, … Người lao động chưa nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia;nợ đọng còn diễn ra do một số đơn vị cố tình không nộp …Nhưng Cơ quan BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt quy chế phối hợp; chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020… Phối hợp xin ý kiến chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện trong việc giải quyết các vướng mắc về thu và chi trả các chế độ BHXH, giải quyết những vấn đề vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và người lao động, chủ sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT.Phối hợp tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về BHXH. Tích cực đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, làm rõ hơn những nội dung thực hiện được theo Qui chế phối hợp, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại hạn chế và hướng khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các ban, phòng, ngành trong công tác phối hợp, đồng thời đồng chí đề nghị, các ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp năm 2018, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại về thực hiện BHXH, BHYT đến các xã, thị trấn để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Phối hợp chỉ đạo thực hiện BHYT hộ gia đình, đặc biệt quan tâm đến vận động người thuộc hộ cận nghèo, học sinh tham gia BHYT; Phối hợp rà soát lại dữ liệu để in cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có quy chế phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong huyện để thực hiện tốt việc thu, chi về BHXH, BHYT, BHTN; Chú trọng về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn; Thành lập các đoàn thanh kiển tra liên ngành để có các biện pháp quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh BHYT; Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân