Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
963
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4623
Tháng này:
21136
Tất cả:
536314

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa BHXH huyện với ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 13/07/2018 10:19:33

Chiều ngày 12/7/2018, BHXH huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợpvới ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Tiến, PGĐ BHXH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân; Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Thanh Hóa; các ban, phòng, ngành, đoàn thể có chương trình phối hợp với BHXH huyện.

Đ/c Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, phòng, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân nên các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tốt, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Nổi bật là: số thu BHXH, BHYT, BHTN là 114.917 triệu đồng, đạt 45,32%, tăng 1.342 triệu đồng. Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 7.955 người, đạt 102,71% so với kế hoạch được giao năm 2018, tăng 824 người, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 17 đơn vị, với số lao động là 824; tỷ lệ BHYT hộ cận nghèo là 23.574 người có thẻ BHYT, chiếm 93,3%; có 30.734 học sinh tham gia BHYT, chiếm 100%; người tham gia BHYT hộ gia đình 34.721 người, chiếm 67,16%; hộ nông lâm có mức sống trung bình là 17.767 người tham gia BHYT, chiếm 81,9%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đến nay là 175.697/206.247 người, chiếm 85,2% dân số có thẻ BHYT, đạt chỉ tiêu hiện giao và vượt 7,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng số người tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT là 66.082 lượt người, với số tiền là 40.994 triệu đồng, chiếm 63,77% dự toán năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành có chương trình phối hợp với BHXH huyện thống nhất cao với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, nhất là trong 6 thán cuối năm 2018, như: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay; tích cực triển khai công tác thí điểm tổ, nhóm tiết kiệm mua BHYT; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp phát triển BHYT đối với các hộ nông, lâm, ngư nghiệm trên địa bàn,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Tiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa BHXH huyện với các ban, phòng, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí PGĐ BHXH tỉnh và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị: Các ban, phòng, ngành, đoàn thể có chương trình phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tiết kiệm mua thẻ BHYT của Hội LHPN. Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn; duy trì và cũng cố đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và BHXH tỉnh để thực hiện thắng lợi các chính sách về BHXH, BHYT bắt buộc trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa BHXH huyện với ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 13/07/2018 10:19:33 (GMT+7)

Chiều ngày 12/7/2018, BHXH huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợpvới ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Tiến, PGĐ BHXH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân; Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Thanh Hóa; các ban, phòng, ngành, đoàn thể có chương trình phối hợp với BHXH huyện.

Đ/c Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, phòng, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân nên các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tốt, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Nổi bật là: số thu BHXH, BHYT, BHTN là 114.917 triệu đồng, đạt 45,32%, tăng 1.342 triệu đồng. Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 7.955 người, đạt 102,71% so với kế hoạch được giao năm 2018, tăng 824 người, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 17 đơn vị, với số lao động là 824; tỷ lệ BHYT hộ cận nghèo là 23.574 người có thẻ BHYT, chiếm 93,3%; có 30.734 học sinh tham gia BHYT, chiếm 100%; người tham gia BHYT hộ gia đình 34.721 người, chiếm 67,16%; hộ nông lâm có mức sống trung bình là 17.767 người tham gia BHYT, chiếm 81,9%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đến nay là 175.697/206.247 người, chiếm 85,2% dân số có thẻ BHYT, đạt chỉ tiêu hiện giao và vượt 7,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng số người tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT là 66.082 lượt người, với số tiền là 40.994 triệu đồng, chiếm 63,77% dự toán năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành có chương trình phối hợp với BHXH huyện thống nhất cao với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, nhất là trong 6 thán cuối năm 2018, như: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay; tích cực triển khai công tác thí điểm tổ, nhóm tiết kiệm mua BHYT; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp phát triển BHYT đối với các hộ nông, lâm, ngư nghiệm trên địa bàn,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Tiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa BHXH huyện với các ban, phòng, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí PGĐ BHXH tỉnh và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị: Các ban, phòng, ngành, đoàn thể có chương trình phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tiết kiệm mua thẻ BHYT của Hội LHPN. Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn; duy trì và cũng cố đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và BHXH tỉnh để thực hiện thắng lợi các chính sách về BHXH, BHYT bắt buộc trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân