Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị giao ban công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020

Ngày 11/09/2020 17:10:28

Chiều 11/9/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lợi, Giám đốc BHXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Về số người tham gia BHYT trên địa bàn tính đến 31/8/2020 là 183.510 người, chiếm 94,5%, vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao 4,5%, vượt chỉ tiêu huyện giao 1,5%. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 9.296 người, đạt 81,4% KH. Về chỉ tiêu BHXH tự nguyện, đến 31/8/2020, toàn huyện phát triển được 2.094 người, đạt 113% kế hoạch giao. Trong đó 21 xã vượt chỉ tiêu giao như Xuân Lập 135,5%; Xuân Thiên 134,5%; TT Lam Sơn 133,5%; Thuận Minh 129,3%; Xuân Hòa 128,9%...

Bên cạnh những kết quả đạt được,trong 8 tháng đầu năm 2020, công tác thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Tính đến 15/8/2020 còn 5 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch UBND huyện giao. Có 5 xã, thi trấn có tỷ lệ BHYT thấp dưới 90%. Số người thuộc hộ cận nghèo mới đạt tỷ lệ 92,7%, còn 2.239 người chưa tham gia BHYT. Số người thuộc hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình hiện nay toàn huyện đạt 94,6%,còn 4.705 người chưa tham gia BHYT. Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có nhiều xã thực hiện chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện với tiến độ còn chậm so với tiến độ chung của huyện, mặc dù đã được hỗ trợ từ 2 lần ra quân của BHXH huyện và Bưu điện huyện như Quảng Phú, Xuân Tín; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa bền vững, nhiều nơi còn hình thức,...Tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phức tạp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp không có đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Bên cạnh đó có những doanh nghiệp tuy không bị ảnh hưởng nhiều của dịch vẫn dựa dẫm, ỷ lại và có biểu hiện chây ỳ, nợ đọng kéo dài ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động; một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh việc tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, lách luật bằng các hình thức thử việc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững và tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyệnghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phát triển chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm 2020. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế,để chỉ tiêu BHXH, BHYT đảm bảo đạtvượt kế hoạch đề ra một cách bền vững, đồng chí Trưởng BCĐ BHYT toàn dân huyện yêu cầu: Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể. Phòng Lao động TBXH chủ trì làm tốt công tác quản lý lao động ở các doanh nghiệp; tham mưu cho huyện chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc số lao động trên địa bàn đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT để đề xuất giải pháp cụ thể. Liên đoàn lao động huyện chủ động bám, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột giữa doanh nghiệp và người lao động. Ban Thường trực UB MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ trì chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cơ sở rà soát đoàn viên, hội viên của hội mình để tuyên truyền, vận động tham gia. Cơ quan BHXH huyện, Bệnh viện Đa khoa, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị giao ban công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020

Đăng lúc: 11/09/2020 17:10:28 (GMT+7)

Chiều 11/9/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lợi, Giám đốc BHXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Về số người tham gia BHYT trên địa bàn tính đến 31/8/2020 là 183.510 người, chiếm 94,5%, vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao 4,5%, vượt chỉ tiêu huyện giao 1,5%. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 9.296 người, đạt 81,4% KH. Về chỉ tiêu BHXH tự nguyện, đến 31/8/2020, toàn huyện phát triển được 2.094 người, đạt 113% kế hoạch giao. Trong đó 21 xã vượt chỉ tiêu giao như Xuân Lập 135,5%; Xuân Thiên 134,5%; TT Lam Sơn 133,5%; Thuận Minh 129,3%; Xuân Hòa 128,9%...

Bên cạnh những kết quả đạt được,trong 8 tháng đầu năm 2020, công tác thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Tính đến 15/8/2020 còn 5 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch UBND huyện giao. Có 5 xã, thi trấn có tỷ lệ BHYT thấp dưới 90%. Số người thuộc hộ cận nghèo mới đạt tỷ lệ 92,7%, còn 2.239 người chưa tham gia BHYT. Số người thuộc hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình hiện nay toàn huyện đạt 94,6%,còn 4.705 người chưa tham gia BHYT. Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có nhiều xã thực hiện chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện với tiến độ còn chậm so với tiến độ chung của huyện, mặc dù đã được hỗ trợ từ 2 lần ra quân của BHXH huyện và Bưu điện huyện như Quảng Phú, Xuân Tín; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa bền vững, nhiều nơi còn hình thức,...Tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phức tạp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp không có đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Bên cạnh đó có những doanh nghiệp tuy không bị ảnh hưởng nhiều của dịch vẫn dựa dẫm, ỷ lại và có biểu hiện chây ỳ, nợ đọng kéo dài ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động; một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh việc tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, lách luật bằng các hình thức thử việc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững và tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyệnghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phát triển chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm 2020. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế,để chỉ tiêu BHXH, BHYT đảm bảo đạtvượt kế hoạch đề ra một cách bền vững, đồng chí Trưởng BCĐ BHYT toàn dân huyện yêu cầu: Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể. Phòng Lao động TBXH chủ trì làm tốt công tác quản lý lao động ở các doanh nghiệp; tham mưu cho huyện chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc số lao động trên địa bàn đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT để đề xuất giải pháp cụ thể. Liên đoàn lao động huyện chủ động bám, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột giữa doanh nghiệp và người lao động. Ban Thường trực UB MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ trì chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cơ sở rà soát đoàn viên, hội viên của hội mình để tuyên truyền, vận động tham gia. Cơ quan BHXH huyện, Bệnh viện Đa khoa, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân