Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2533
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2533
Tháng này:
28331
Tất cả:
1433786

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2019 CHO SẢN PHẨM BÁNH GAI LÂM THẮM THỌ DIÊN VÀ KẸO LẠC, KẸO GẠO LỨC ĐỨC GIANG XUÂN YÊN

Ngày 14/11/2019 07:50:49

Chiều ngày 11/11/2019, tại phòng họp cơ quan, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2019 cho sản phẩm bánh gai Lâm Thắm xã Thọ Diên, sản phẩm kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang xã Xuân Yên.

Đồng chí Lê Thọ Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các thành viên hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện theo Quyết định số 1426/QĐ - UBND ngày 29/7/2019 của UBND huyện; Chủ tịch UBND, công chức phụ trách chương trình OCOP xã Thọ Diên, xã Xuân Yên; Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đức Giang TX có địa chỉ tại thôn Thọ Phú xã Xuân Yên và chủ cơ sở sản xuất Bánh gai Lâm Thắm ở thôn Mỹ Thịnh 2 xã Thọ Diên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối XD NTM Trung ương thăm cơ sở sản xuất bánh gai Lâm Thắm

Sản phẩm OCOP được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm tại quyết định số 1048/QĐ -TTg ngày 21/8/2019 của chính phủ với 3 phần chính, gồm: phần A - các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; phần B - các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị, gồm tiếp thị và câu chuyện về sản phẩm; phần C - các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm, gồm tiêu chí cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP thuộc 6 ngành hàng: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm – nội thất – trang trí; dịch vụ, du lịch nông thôn, bán hàng. Phân hạng sản phẩm chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí với 5 hạng; Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương.

Tại hội nghị, hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tập trung phân tích, đánh giá, xếp loại sản phẩm. Kết quả đánh giá, các thành viên hội đồng thống nhất xếp hạng ba sản phẩm: Bánh gai Lâm Thắm, Kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia OCOP cấp tỉnh.

Sau xếp hạng sản phẩm tại huyện, sản phẩm Bánh gai Lâm Thắm, sản phẩm Kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang sẽ tiếp tục bảo vệ sản phẩm và tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Những sản phẩm được cấp sao OCOP là những sản phẩm có uy tín, chất lượng và là cơ sở để giúp cho doanh nghiệp, chủ cơ sở phát triển, góp phần tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.

Đây là cơ hội thuận lợi để huyện Thọ Xuân tiếp tục quảng bá, giới thiệu các mặt hàng đặc trưng của địa phương, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP Thọ Xuân một cách bền vững.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2019 CHO SẢN PHẨM BÁNH GAI LÂM THẮM THỌ DIÊN VÀ KẸO LẠC, KẸO GẠO LỨC ĐỨC GIANG XUÂN YÊN

Đăng lúc: 14/11/2019 07:50:49 (GMT+7)

Chiều ngày 11/11/2019, tại phòng họp cơ quan, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2019 cho sản phẩm bánh gai Lâm Thắm xã Thọ Diên, sản phẩm kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang xã Xuân Yên.

Đồng chí Lê Thọ Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các thành viên hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện theo Quyết định số 1426/QĐ - UBND ngày 29/7/2019 của UBND huyện; Chủ tịch UBND, công chức phụ trách chương trình OCOP xã Thọ Diên, xã Xuân Yên; Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đức Giang TX có địa chỉ tại thôn Thọ Phú xã Xuân Yên và chủ cơ sở sản xuất Bánh gai Lâm Thắm ở thôn Mỹ Thịnh 2 xã Thọ Diên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối XD NTM Trung ương thăm cơ sở sản xuất bánh gai Lâm Thắm

Sản phẩm OCOP được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm tại quyết định số 1048/QĐ -TTg ngày 21/8/2019 của chính phủ với 3 phần chính, gồm: phần A - các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; phần B - các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị, gồm tiếp thị và câu chuyện về sản phẩm; phần C - các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm, gồm tiêu chí cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP thuộc 6 ngành hàng: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm – nội thất – trang trí; dịch vụ, du lịch nông thôn, bán hàng. Phân hạng sản phẩm chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí với 5 hạng; Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương.

Tại hội nghị, hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tập trung phân tích, đánh giá, xếp loại sản phẩm. Kết quả đánh giá, các thành viên hội đồng thống nhất xếp hạng ba sản phẩm: Bánh gai Lâm Thắm, Kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia OCOP cấp tỉnh.

Sau xếp hạng sản phẩm tại huyện, sản phẩm Bánh gai Lâm Thắm, sản phẩm Kẹo lạc, kẹo gạo lức Đức Giang sẽ tiếp tục bảo vệ sản phẩm và tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Những sản phẩm được cấp sao OCOP là những sản phẩm có uy tín, chất lượng và là cơ sở để giúp cho doanh nghiệp, chủ cơ sở phát triển, góp phần tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.

Đây là cơ hội thuận lợi để huyện Thọ Xuân tiếp tục quảng bá, giới thiệu các mặt hàng đặc trưng của địa phương, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP Thọ Xuân một cách bền vững.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân