Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
189
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3046
Tháng này:
23861
Tất cả:
763792

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 08/10/2018 15:13:26

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2018, ngày 6/10/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Phương án đặt tên đường, phố tại thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng và thị trấn Lam Sơn; Quy trình bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 21- NQ/TUW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 27- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế; Lao động TB và XH; Chánh thanh tra huyện, Văn phòng HĐND- UBND huyện; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện; Giám đốc BHXH huyện; Trung tâm y tế; Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số KHH gia đình huyện.

Tại hội nghị, đồng chi Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch trình bày báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá được triển khai, thực hiện đồng bộ, nổi bật là: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 123.100 tấn, vượt 11,9% kế hoạch; xây dựng 8HTX điểm gắn với tích tụ ruộng đất ở 1 số địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được đẩy mạnh, hoàn thành 4 tiêu chí NTM cấp huyện; có thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đang đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, công nhận; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng đầu năm có 40 doanh nghiệp đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5,9 triệu USD; toàn huyện thành mới được 142 doanh nghiệp, đạt 71% kế hoạch. Công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý tài nguyên- môi trường được tăng cường. Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện luôn đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Về kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt hơn 311 tỷ đồng đạt 125% dự toán tỉnh giao, 94,6% dự toán huyện.

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế đó là: Công tác tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn; công tác rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở đa số các xã chưa tốt; một số tiêu chí thiếu bền vững như: vệ sinh môi trường, ATTP, an ninh trật tự; mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng công tác giải phóng mặt bằng tại 1 số dự án chậm; tình trạng khai thác đất, cát trái phép vẫn còn xảy ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới của một số cấp ủy, chính quyền thiếu quyết liệt; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây phức tạp tại một số số địa phương; tính chủ động, sự bao quát công việc trên các lĩnh vực được giao của các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện còn hạn chế; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội còn thiếu sự chủ động trong việc triển khai các phong trào.....

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Đồng thời làm rõ hơn kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc; những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở phân tích, làm rõ thêm một số tồn tại thuộc các lĩnh vực, về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo nêu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đánh giá một cách chính xác thực chất việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 nhất là những tồn tại, hạn chế để tập trung bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đối với lĩnh vực sản xuất, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông đảm bảo kế hoạch; triển khai kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019- 2020; kế hoạch tích tụ ruộng đất và xây dựng mỗi xã một sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn như Cam Xuân Thành, Bưởi Bắc Lương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác xây dựng NTM. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp. Về thu ngân sách nhà nước, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển cát, sỏi. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trọng tâm là tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở; chú trọng công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác QP - AN, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, giao việc cụ thể cho từng bộ phận có thời gian hoàn thành cũng như đánh giá chất lượng thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Về phương án đặt tên đường, phố tại TT Thọ Xuân, TT Sao Vàng và TT Lam Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng là các đô thị trung tâm của huyện Thọ Xuân. Hiện nay ngoài thị trấn Thọ Xuân có một số tuyến đường đã được đặt tên, còn lại một số tuyến đường chưa được đặt tên; 2 thị trấn còn lại là thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng chưa có tuyến nào được đặt tên. Vì vậy, việc đặt tên đường cho 3 thị trấn trong huyện là việc làm cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa- xã hội. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử -văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước lòng tự hào dân tộc, vì vậy cần bổ sung những địa danh lớn của huyện để người dân định hình, nhận rõ được các vị trí của tên các tuyến đường. Đồng thời tập trung khảo sát cụ thể và làm rõ các tuyến đường để bổ sung, cập nhật vào đề án một cách kịp thời, chính xác, hợp lý đối với tên gọi của các tuyến đường thuộc 3 thị trấn của huyện Thọ Xuân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận hoàn thiện nội dung: Quy trình bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nâng tầm nhiệm vụ; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 27- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 08/10/2018 15:13:26 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2018, ngày 6/10/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Phương án đặt tên đường, phố tại thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng và thị trấn Lam Sơn; Quy trình bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 21- NQ/TUW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 27- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế; Lao động TB và XH; Chánh thanh tra huyện, Văn phòng HĐND- UBND huyện; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện; Giám đốc BHXH huyện; Trung tâm y tế; Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số KHH gia đình huyện.

Tại hội nghị, đồng chi Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch trình bày báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá được triển khai, thực hiện đồng bộ, nổi bật là: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 123.100 tấn, vượt 11,9% kế hoạch; xây dựng 8HTX điểm gắn với tích tụ ruộng đất ở 1 số địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được đẩy mạnh, hoàn thành 4 tiêu chí NTM cấp huyện; có thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đang đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, công nhận; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng đầu năm có 40 doanh nghiệp đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5,9 triệu USD; toàn huyện thành mới được 142 doanh nghiệp, đạt 71% kế hoạch. Công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý tài nguyên- môi trường được tăng cường. Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện luôn đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Về kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt hơn 311 tỷ đồng đạt 125% dự toán tỉnh giao, 94,6% dự toán huyện.

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế đó là: Công tác tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn; công tác rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở đa số các xã chưa tốt; một số tiêu chí thiếu bền vững như: vệ sinh môi trường, ATTP, an ninh trật tự; mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng công tác giải phóng mặt bằng tại 1 số dự án chậm; tình trạng khai thác đất, cát trái phép vẫn còn xảy ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới của một số cấp ủy, chính quyền thiếu quyết liệt; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây phức tạp tại một số số địa phương; tính chủ động, sự bao quát công việc trên các lĩnh vực được giao của các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện còn hạn chế; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội còn thiếu sự chủ động trong việc triển khai các phong trào.....

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Đồng thời làm rõ hơn kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc; những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở phân tích, làm rõ thêm một số tồn tại thuộc các lĩnh vực, về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo nêu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đánh giá một cách chính xác thực chất việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 nhất là những tồn tại, hạn chế để tập trung bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đối với lĩnh vực sản xuất, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông đảm bảo kế hoạch; triển khai kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019- 2020; kế hoạch tích tụ ruộng đất và xây dựng mỗi xã một sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn như Cam Xuân Thành, Bưởi Bắc Lương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác xây dựng NTM. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp. Về thu ngân sách nhà nước, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển cát, sỏi. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trọng tâm là tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở; chú trọng công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác QP - AN, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, giao việc cụ thể cho từng bộ phận có thời gian hoàn thành cũng như đánh giá chất lượng thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Về phương án đặt tên đường, phố tại TT Thọ Xuân, TT Sao Vàng và TT Lam Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng là các đô thị trung tâm của huyện Thọ Xuân. Hiện nay ngoài thị trấn Thọ Xuân có một số tuyến đường đã được đặt tên, còn lại một số tuyến đường chưa được đặt tên; 2 thị trấn còn lại là thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng chưa có tuyến nào được đặt tên. Vì vậy, việc đặt tên đường cho 3 thị trấn trong huyện là việc làm cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa- xã hội. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử -văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước lòng tự hào dân tộc, vì vậy cần bổ sung những địa danh lớn của huyện để người dân định hình, nhận rõ được các vị trí của tên các tuyến đường. Đồng thời tập trung khảo sát cụ thể và làm rõ các tuyến đường để bổ sung, cập nhật vào đề án một cách kịp thời, chính xác, hợp lý đối với tên gọi của các tuyến đường thuộc 3 thị trấn của huyện Thọ Xuân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận hoàn thiện nội dung: Quy trình bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nâng tầm nhiệm vụ; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 27- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân