Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức tập huấn mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” năm 2020

Ngày 14/09/2020 16:49:45

Chiều ngày 14/9/2020, tại hội trường khối Đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn kiến thức xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ và đại diện các gia đình tham gia xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”năm 2020 của 7 xã: Xuân Phú, Xuân Giang, Xuân Bái, Tây Hồ, Thọ Lập, Bắc Lương và Xuân Hòa. Tiêu chí xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp” và “Nhà sạch, vườn mẫu” là một trong các phần việc nằm trong tiêu chí của cuộc vận động gia đình “5 không 3 sạch” do TW Hội Phụ nữ Việt Nam phát động và cũng là tiêu chí góp phần xây dựng Nông thôn mới. Tại lớp tập huấn, học viên được các chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng TN-MT huyện hướng dẫn qui trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Các hộ tham gia mô hình phải có hàng rào xanh; Chuồng trại chăn nuôi bố trí nơi hợp lý; Vườn hộ có hệ thống mương thoát nước; Rác thải được phân loại ngay tại hộ gia đình; các cây trồng, vật nuôi đưa vào sản xuất nằm trong nhóm sản phẩm hàng hoá chủ lực của tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cũng tại lớp tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng 300 thùng rác gia đình cho hội viên Phụ nữ ở 7 xã tham gia tập huấn. Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ chỉ đạo Hội LHPN xã, thị trấn nhân rộng hai mô hình này trên địa bàn toàn huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức tập huấn mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” năm 2020

Đăng lúc: 14/09/2020 16:49:45 (GMT+7)

Chiều ngày 14/9/2020, tại hội trường khối Đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn kiến thức xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ và đại diện các gia đình tham gia xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”năm 2020 của 7 xã: Xuân Phú, Xuân Giang, Xuân Bái, Tây Hồ, Thọ Lập, Bắc Lương và Xuân Hòa. Tiêu chí xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp” và “Nhà sạch, vườn mẫu” là một trong các phần việc nằm trong tiêu chí của cuộc vận động gia đình “5 không 3 sạch” do TW Hội Phụ nữ Việt Nam phát động và cũng là tiêu chí góp phần xây dựng Nông thôn mới. Tại lớp tập huấn, học viên được các chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng TN-MT huyện hướng dẫn qui trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Các hộ tham gia mô hình phải có hàng rào xanh; Chuồng trại chăn nuôi bố trí nơi hợp lý; Vườn hộ có hệ thống mương thoát nước; Rác thải được phân loại ngay tại hộ gia đình; các cây trồng, vật nuôi đưa vào sản xuất nằm trong nhóm sản phẩm hàng hoá chủ lực của tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cũng tại lớp tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng 300 thùng rác gia đình cho hội viên Phụ nữ ở 7 xã tham gia tập huấn. Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ chỉ đạo Hội LHPN xã, thị trấn nhân rộng hai mô hình này trên địa bàn toàn huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân