Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội đồng thẩm tra tiêu chí NTM huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018 tại Xuân Phú

Ngày 24/10/2018 10:17:37

Chiều ngày 23/10, tại xã Xuân Phú, Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí NTM huyện chủ trì Hội nghị.

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM tại xã Xuân Phú)

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng cụm 2; các thành viên Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện gồm trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Lao động -TB và XH, Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Văn phòng NTM huyện; Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Phú.

Trước khi vào hội nghị đánh giá kết quả rà soát, tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú, Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM của huyện đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí NTM tại địa bàn dân cư, kiểm tra hệ thống giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư...v,v.

(Đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt NTM huyện cùng các đồng chí lãnh đạo xã Xuân Phú kiểm tra thực tế các tiêu chí )

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Phú đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương. Theo đó, xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ khó đối với cơ sở. Tuy nhiên, việc xây dựng thành công xã NTM sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng- an ninh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Phú mới đạt 5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 40-50%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng xây dựng hoặc nâng cấp, để đáp ứng được mục tiêu đề ra. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành xây dựng NTM xã Xuân Phú, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, xây dựng Đề án, Kế hoạch cụ thể từng tháng và triển khai đến các thôn, đơn vị thực hiện. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để Đề án được thực hiện. Trong 6 năm (từ năm 2012 đến nay) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người đến tháng 6/2018 đạt 34 triệu 565 nghìn đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,87%. Tổng kính phí huy động xây dựng NTM là hơn 130 tỷ 897 triệu đồng, trong đó nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình phụ trợ chiếm 65%, ngân sách xã 10%, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện 8%; ngoài ra còn có sự đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Các tuyến đường ngõ, thôn đều được giải toả; mở rộng nền đường, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo cơ giới hoá phục vụ sản xuất. Số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 96,7%. Tỷ lệ trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia 67%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 99,2%; công tác vệ sinh môi trường được nhân dân quan tâm. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn của xã Xuân Phú đang dần khởi sắc, trên đà phát triển, mang dáng dấp của một xã NTM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú và qua đi khảo thực tế trên địa bàn xã, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng cụm 2 và các thành viên trong Hội đồng thẩm định NTM của huyện đã nêu rõ kết quả thực hiện từng tiêu chí, các tiêu chí đã hoàn thành và những tiêu chí đã đạt nhưng còn thiếu tính bền vững.Các thành viên trong hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để địa phương sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hội đồng thẩm định NTM của huyện nhất trí công nhận xã Xuân Phú hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Để hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh, đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra NTM huyện yêu cầu xã Xuân Phú nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm tra và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, khẩn trương hoàn thiện và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời gian tới địa phương cần quan tâm giữ vững và phát huy các tiêu chí NTM; các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện cần quan tâm hỗ trợ để xã Xuân Phú nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Bộ tiêu chí về xây dựng NTM để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh về thẩm định xã Xuân Phú đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội đồng thẩm tra tiêu chí NTM huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018 tại Xuân Phú

Đăng lúc: 24/10/2018 10:17:37 (GMT+7)

Chiều ngày 23/10, tại xã Xuân Phú, Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt 19 tiêu chí NTM huyện chủ trì Hội nghị.

(Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM tại xã Xuân Phú)

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng cụm 2; các thành viên Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện gồm trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Lao động -TB và XH, Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Văn phòng NTM huyện; Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Phú.

Trước khi vào hội nghị đánh giá kết quả rà soát, tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú, Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM của huyện đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí NTM tại địa bàn dân cư, kiểm tra hệ thống giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư...v,v.

(Đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt NTM huyện cùng các đồng chí lãnh đạo xã Xuân Phú kiểm tra thực tế các tiêu chí )

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Phú đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương. Theo đó, xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ khó đối với cơ sở. Tuy nhiên, việc xây dựng thành công xã NTM sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng- an ninh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Phú mới đạt 5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 40-50%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng xây dựng hoặc nâng cấp, để đáp ứng được mục tiêu đề ra. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành xây dựng NTM xã Xuân Phú, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, xây dựng Đề án, Kế hoạch cụ thể từng tháng và triển khai đến các thôn, đơn vị thực hiện. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để Đề án được thực hiện. Trong 6 năm (từ năm 2012 đến nay) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người đến tháng 6/2018 đạt 34 triệu 565 nghìn đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,87%. Tổng kính phí huy động xây dựng NTM là hơn 130 tỷ 897 triệu đồng, trong đó nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình phụ trợ chiếm 65%, ngân sách xã 10%, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện 8%; ngoài ra còn có sự đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Các tuyến đường ngõ, thôn đều được giải toả; mở rộng nền đường, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo cơ giới hoá phục vụ sản xuất. Số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 96,7%. Tỷ lệ trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia 67%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 99,2%; công tác vệ sinh môi trường được nhân dân quan tâm. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn của xã Xuân Phú đang dần khởi sắc, trên đà phát triển, mang dáng dấp của một xã NTM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú và qua đi khảo thực tế trên địa bàn xã, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng cụm 2 và các thành viên trong Hội đồng thẩm định NTM của huyện đã nêu rõ kết quả thực hiện từng tiêu chí, các tiêu chí đã hoàn thành và những tiêu chí đã đạt nhưng còn thiếu tính bền vững.Các thành viên trong hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để địa phương sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hội đồng thẩm định NTM của huyện nhất trí công nhận xã Xuân Phú hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Để hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh, đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra NTM huyện yêu cầu xã Xuân Phú nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm tra và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, khẩn trương hoàn thiện và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời gian tới địa phương cần quan tâm giữ vững và phát huy các tiêu chí NTM; các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện cần quan tâm hỗ trợ để xã Xuân Phú nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Bộ tiêu chí về xây dựng NTM để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh về thẩm định xã Xuân Phú đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân