Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
727
Hôm qua:
991
Tuần này:
6319
Tháng này:
22107
Tất cả:
1013148

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thọ Xuân: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 06/08/2019 10:04:16

Chiều 2/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển sơ kết công tác phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện kịp thời và có nhiều đổi mới, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung vào các vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm như: Chính sách, pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; khiếu nại, tố cáo; hôn nhân gia đình; giải phóng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giao thông đường bộ….6 tháng đầu năm toàn huyện đã tổ chức nhiều hội nghị thu hút số đông người tham dự; in và cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông, phòng tránh đuối nước cho trẻ em ….; Thực hiện các chuyên mục PBGDPL trên Đài truyền thanh huyện; làm hệ thống pano, áp phích, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về luật giao thông đường bộ, công tác tuyển quân, VSATTP…; Công tác tuyên truyền pháp luật qua hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm. Việc xây dựng hương ước, quy ước, quản lý khai thác tủ sách pháp luật ngày càng phát huy và đạt nhiều kết quả tích cực…

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động tuyên truyền PBGDPL với các nội dung trọng tâm được xác định là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2019, các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, giao thông, công tác bồi thường GPMB…Việc PBGDPL gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác phòng chống tham nhũng, các phong trào các cuộc vận động lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu: Hội đồng PBGD pháp luật huyện tiếp tục tập trung tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua. Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGPL trung ương. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng phối hợp các cấp tập trung, lựa chọn đối tượng và địa bàn để tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, như các điểm nóng, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, các xã, thị trấn trọng điểm vi phạm pháp luật…cần ưu tiên các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL của các cấp, các ngành. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên của Hội đồng cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, từng ngành đẩy mạnh công tác PBGDPL sát với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo; Phòng Tư pháp với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí, điều hành tốt hoạt động của Hội đồng PBGD pháp luật huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thọ Xuân: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng lúc: 06/08/2019 10:04:16 (GMT+7)

Chiều 2/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển sơ kết công tác phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện kịp thời và có nhiều đổi mới, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung vào các vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm như: Chính sách, pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; khiếu nại, tố cáo; hôn nhân gia đình; giải phóng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giao thông đường bộ….6 tháng đầu năm toàn huyện đã tổ chức nhiều hội nghị thu hút số đông người tham dự; in và cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông, phòng tránh đuối nước cho trẻ em ….; Thực hiện các chuyên mục PBGDPL trên Đài truyền thanh huyện; làm hệ thống pano, áp phích, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về luật giao thông đường bộ, công tác tuyển quân, VSATTP…; Công tác tuyên truyền pháp luật qua hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm. Việc xây dựng hương ước, quy ước, quản lý khai thác tủ sách pháp luật ngày càng phát huy và đạt nhiều kết quả tích cực…

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động tuyên truyền PBGDPL với các nội dung trọng tâm được xác định là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2019, các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, giao thông, công tác bồi thường GPMB…Việc PBGDPL gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác phòng chống tham nhũng, các phong trào các cuộc vận động lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu: Hội đồng PBGD pháp luật huyện tiếp tục tập trung tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua. Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGPL trung ương. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng phối hợp các cấp tập trung, lựa chọn đối tượng và địa bàn để tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, như các điểm nóng, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, các xã, thị trấn trọng điểm vi phạm pháp luật…cần ưu tiên các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL của các cấp, các ngành. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên của Hội đồng cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, từng ngành đẩy mạnh công tác PBGDPL sát với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo; Phòng Tư pháp với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí, điều hành tốt hoạt động của Hội đồng PBGD pháp luật huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân