Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1083
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5163
Tháng này:
25978
Tất cả:
765909

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị khám tuyển sức khỏe NVQS huyện năm 2019

Ngày 06/11/2018 09:41:16

Chiều 05/11/2018, HĐNVQS huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sơ khám tuyển NVQS và triển khai nhiệm vụ khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

( Toàn cảnh Hội nghị )

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện báo cáo Kết quả sơ tuyển NVQS năm 2019. Theo đó, tổng số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS năm 2019 là 2.649 thanh niên, Số có mặt ở địa phương tham gia sơ tuyển là 1.440 thanh niên. Số đủ điều kiện được tiếp tục khám tuyển tại huyện là 769 thanh niên. Nhìn chung toàn huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch khám sơ tuyển NVQS năm 2019 đúng thời gian qui định, thực hiện khám sơ tuyển chặt chẽ, đúng qui định, tổ chức khám sơ tuyển chính xác, công bằng, khách quan. Thành viên HĐNVQS huyện tham gia chỉ đạo theo dõi các xã, thị trấn khám sơ tuyển đầy đủ, những đơn vị làm tốt như: Xuân Phú, Quảng Phú, Xuân Sơn, Thọ Xương, Xuân Lập, thị trấn Lam Sơn, TT Thọ Xuân, Thọ Trường, Xuân Trường, Xuân Vinh, Xuân Lai, Xuân Thắng, Xuân Lam. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sơ khám tuyển NVQS xã, thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về khám tuyển NVQS của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sâu sát, chưa có sự vào cuocj của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, chủ yếu giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, điển hình như xã Xuân Yên; Số thanh niên có lệnh nhưng không về sơ tuyển còn nhiều, xong biện pháp xử lý thiếu tính cương quyết; nghiên cứu hướng dẫn chưa kĩ, tổ chức sơ tuyển chưa chặt chẽ như xã Thọ Diên, Xuân Thiên; một số xã, thị trấn có số thanh niên tham gia sơ khám tuyển đạt thấp như: Thọ Thắng, Xuân Yên, Xuân Giang, Xuân Minh, Xuân Tân, thị trấn Sao Vàng, Thọ Diên, Xuân Thiên, Thọ Minh, Xuân Tín. Số thanh niên vắng mặt, chưa được sơ khám sẽ được HĐNV QS xã, thị trấn tiếp tục gọi về khám theo qui định. Hội nghị đã triển khai Kế hoạch khám tuyển NVQS năm 2019 trong thời gian 4 ngáy, từ ngày 12 đến ngày 15/11/2018 tại Trạm Y tế xã Tây Hồ. (Lịch khám tuyển NVQS năm 2019 của từng xã, thị trấn, Đài Truyền thanh huyện sẽ thông tin trong những bản tin sau). HĐNVQS huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Cơ quan, đơn vị theo chức năng. Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐNVQS huyện đã công bố Quyết định V/v giao chỉ tiêu trúng tuyển NVQS năm 2019 cho các đơn vị xã, thị trấn, Quyết định V/v thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nêu rõ: Để công tác tuyển quân năm 2019 đạt chất lượng và quân số được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về Luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản qui định của Nhà nước. Làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là công dân trúng tuyển NVQS, tự giác thực hiện Luật NVQS. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lí của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, trách nhiệm của HĐNVQS các cấp trong thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quản lí chặt chẽ những thanh niên đã trúng tuyển NVQS năm 2019, đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng giao quân. Đồng thời có biện pháp xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật NVQS. HĐNV QS huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác khám tuyển NVQS năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị khám tuyển sức khỏe NVQS huyện năm 2019

Đăng lúc: 06/11/2018 09:41:16 (GMT+7)

Chiều 05/11/2018, HĐNVQS huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sơ khám tuyển NVQS và triển khai nhiệm vụ khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

( Toàn cảnh Hội nghị )

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện báo cáo Kết quả sơ tuyển NVQS năm 2019. Theo đó, tổng số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS năm 2019 là 2.649 thanh niên, Số có mặt ở địa phương tham gia sơ tuyển là 1.440 thanh niên. Số đủ điều kiện được tiếp tục khám tuyển tại huyện là 769 thanh niên. Nhìn chung toàn huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch khám sơ tuyển NVQS năm 2019 đúng thời gian qui định, thực hiện khám sơ tuyển chặt chẽ, đúng qui định, tổ chức khám sơ tuyển chính xác, công bằng, khách quan. Thành viên HĐNVQS huyện tham gia chỉ đạo theo dõi các xã, thị trấn khám sơ tuyển đầy đủ, những đơn vị làm tốt như: Xuân Phú, Quảng Phú, Xuân Sơn, Thọ Xương, Xuân Lập, thị trấn Lam Sơn, TT Thọ Xuân, Thọ Trường, Xuân Trường, Xuân Vinh, Xuân Lai, Xuân Thắng, Xuân Lam. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sơ khám tuyển NVQS xã, thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về khám tuyển NVQS của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sâu sát, chưa có sự vào cuocj của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, chủ yếu giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, điển hình như xã Xuân Yên; Số thanh niên có lệnh nhưng không về sơ tuyển còn nhiều, xong biện pháp xử lý thiếu tính cương quyết; nghiên cứu hướng dẫn chưa kĩ, tổ chức sơ tuyển chưa chặt chẽ như xã Thọ Diên, Xuân Thiên; một số xã, thị trấn có số thanh niên tham gia sơ khám tuyển đạt thấp như: Thọ Thắng, Xuân Yên, Xuân Giang, Xuân Minh, Xuân Tân, thị trấn Sao Vàng, Thọ Diên, Xuân Thiên, Thọ Minh, Xuân Tín. Số thanh niên vắng mặt, chưa được sơ khám sẽ được HĐNV QS xã, thị trấn tiếp tục gọi về khám theo qui định. Hội nghị đã triển khai Kế hoạch khám tuyển NVQS năm 2019 trong thời gian 4 ngáy, từ ngày 12 đến ngày 15/11/2018 tại Trạm Y tế xã Tây Hồ. (Lịch khám tuyển NVQS năm 2019 của từng xã, thị trấn, Đài Truyền thanh huyện sẽ thông tin trong những bản tin sau). HĐNVQS huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Cơ quan, đơn vị theo chức năng. Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐNVQS huyện đã công bố Quyết định V/v giao chỉ tiêu trúng tuyển NVQS năm 2019 cho các đơn vị xã, thị trấn, Quyết định V/v thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nêu rõ: Để công tác tuyển quân năm 2019 đạt chất lượng và quân số được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về Luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản qui định của Nhà nước. Làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là công dân trúng tuyển NVQS, tự giác thực hiện Luật NVQS. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lí của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, trách nhiệm của HĐNVQS các cấp trong thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quản lí chặt chẽ những thanh niên đã trúng tuyển NVQS năm 2019, đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng giao quân. Đồng thời có biện pháp xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật NVQS. HĐNV QS huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác khám tuyển NVQS năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân