Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HĐND huyện Thọ Xuân: Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 20:01:38 16/12/2020 (GMT+7)

Trong hai ngày 15 và 16/12/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, HĐND huyện khoá 19 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ 16.

 

 

 

Về dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu huyện Thọ Xuân. Các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Uỷ viện BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng ban, phó trưởng Ban Xây dựng Đảng; Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; đông đủ các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch các hội cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn trong huyện.

           

  Các đồng chí:  Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ toạ kỳ họp.

Đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

     

          Tiếp đó, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH; QP- AN năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo cho biết: Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, được sự chỉ đạo của tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép là phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội.

Kết quả có 30/36 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ; tham gia chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, cấp xã, cấp huyện; công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng lên. Năm 2021, huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 115 nghìn tấn trở lên; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không tính cấp quyền sử dụng đất vượt 15% dự toán tỉnh giao. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.900 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 160 doanh nghiệp. Xây dựng 5 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, 4 thôn NTM kiểu mẫu và nhiều chỉ tiêu khác.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, huyện đề ra các giải pháp đó là: Tập trung chỉ đạo triên rkhai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách găn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm; Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; Bảo đảm Quốc phòng- An ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.  

Ông Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện thông báo của MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIX.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XIX.

Ông Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ông Lý Đình Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021. Bà Lê Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Bà Lê Thị Hương, phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII của Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình bày Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

         

 

          Đại diện Toà án nhân dân huyện trình bày Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

            Ông Lý Đình Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày các tờ trình UBND huyện: Tờ trình phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2021. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2021. Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 34 tờ trình về chủ trương đầu tư các công tình, dự án trên địa bàn huyện.

          Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra 38 dự thảo Nghị quyết kèm theo các tờ trình về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021; Về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 kèm theo 34 tờ trình.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra các báo cáo: Báo cáo thẩm tra kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

         

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, các đại biểu cơ bản đánh giá: Những kết quả đạt được năm 2020 của huyện là hết sức to lớn trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, khả năng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng của năm 2021.

          Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đặc biệt trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích những thuận lợi, khó khăn,đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

          Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu giải trình làm rõ các kiến nghị của cử tri về nhiều lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một số chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết, tờ trình nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

 Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan có liên quan; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chủ toạ kỳ họp và tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá 19 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng để lại ấn tượng sâu sắc, đáp ứng được sự  mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân