Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
144
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6358
Tháng này:
27045
Tất cả:
570453

Đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Quảng Phú về chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/03/2018 08:32:09

Sáng 8/3/2018, đồng chí Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đã làm việc với xã Quảng Phú về tiến độ chương trình xây dựng NTM của địa phương. Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí thành viên tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, xã Quảng Phú về đích nông thôn mới năm 2018; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội hội xã Quảng Phú.

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại xã Quảng Phú

Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy, UBND xã đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM xã Quảng Phú đến nay. Theo đó, thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân, Quảng Phú đã tích cực trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được sự hỗ trợ của các ban ngành có liên quan và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ- đảng viên và bà con nhân dân, đến nay xã Quảng Phú đã cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí theo quy định. Các tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, Thu nhập, hộ nghèo, An ninh trật tự, Môi trường và ATTP, Y tế, Văn hóa.

Tham gia đóng góp vào việc hoàn thành các tiêu chí và để Quảng Phú được công nhận xã đạt chuẩn NTM, các thành viên tổ công tác đã phân tích và nêu lên nhiều giải pháp lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí chưa hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên tổ công tác, xã Quảng Phú thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với địa phương ngày 15/11/2017. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM của xã Quảng Phú trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt, là vai trò của người đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã. Phải nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội. Hàng tuần Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổ chức giao ban nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM và biểu dương, khuyến khích đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đồng thời xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền nhưng phải cụ thể, sát với các tiêu chí liên quan đến người dân và phải được triển khai sâu rộng từ xã đến thôn. Đảng ủy thành lập Ban tuyên truyền của xã, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể. Phân công Ban tuyên truyền thành các tổ phụ trách các thôn, lấy công tác vận động là chính. Tập trung tuyên truyên về công tác cải tạo, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh, BHYT, hộ nghèo,... Tăng cường biểu dương các gia đình, cá nhân làm tốt thông qua các cuộc họp, hệ thống truyền thanh của xã nhằm khuyến khích tinh thần người dân tham gia xây dựng NTM. Thời gian hoàn thành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền xong trước ngày 20/3/2018.

Đảng ủy, UBND xã chủ trì phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính- Kế hoạch; Giáo dục - Đào tạo; Y tế rà soát, đánh giá lại tiêu chí cụ thể trên cơ sở quy định bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Xác định các công trình cần đầu tư, từ đó cân đối nguồn vốn và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018. Về tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiêu chí NTM, cho cán bộ chỉ đạo từ xã đến thôn. Giao Văn phòng điều phối NTM huyện tăng cường cung cấp tài liệu liên quan, phối hợp với xã tổ chức tập huấn.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phân công rõ trách nhiệm, cụ thể các tiêu chí đối với từng đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác thi đua của năm, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018. Đối với các đồng chí ở xã được phân công phụ trách các tiêu chí phải chủ động đấu mối phối hợp với các phòng, ngành theo các tiêu chí đã được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như việc hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định.

Về huy động nguồn lực, UBND xã Quảng Phú căn cứ quyết định của huyện về phê duyệt vị trí đấu giá cấp quyền sử dụng đất, chủ động phối hợp với phòng Tài chính- Kê hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu. Đối với đất nông trường bàn giao về, giao Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường làm việc với UBND xã Quảng Phú. Trong huy động nguồn lực, địa phương thành lập Ban vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, thành viên là chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ các thôn xây dựng kế hoạch kêu gọi con em xa quê đóng góp xây dựng NTM. Huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng NTM phải tuân thủ theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của tỉnh, của huyện và phù hợp với thu nhập của người dân. Việc họp dân phải có tối thiểu 2/3 số hộ trong thôn tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai ở từng thôn. Riêng tổ chức họp dân để huy động nguồn lực thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, chủ tịch UBMTTQ phải tham dự, mời Phòng Tài chính- Kế hoạch, MTTQ và các đoàn thể huyện cùng tham dự. Về xây dựng cơ bản, phải tuân thủ trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn vốn của nhân dân.

Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo. Ngày 16/3/2018, Chủ tịch UBND huyện cùng với các phòng, ngành và xã Quảng Phú sẽ tổ chức đối thoại với công dân của địa phương về 1 số vấn đề có liên quan, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cán bộ xã Quảng Phú phải thực sự gần dân, sát dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, giải quyết tốt tình hình đơn thư tại chỗ.

Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo, nâng cao các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để các phòng, ngành theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thẩm định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2018. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, giao Văn phòng điều phối NTM chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành trước 20/3/2018.

Đối với tiêu chí quy hoạch, giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng chỉ đạo hướng dẫn xã Quảng Phú tổ chức thực hiện công khai quy hoạch tại các nhà văn hóa thôn và xây dựng ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung của xã để tổ chức thực hiện. Đồng thời rà soát, kiểm tra cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018.

Đối với tiêu chí giao thông, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban QLDA huyện hướng dẫn UBND xã Quảng Phú tổ chức rà soát các tuyến đường trục thôn, liên thôn, đường nội đồng theo quy hoạch để lập dự toán, cân đối nguồn vốn để tổ chức thực hiện. Trong đó tuyến đường trung tâm xã đã có dự án đầu tư của tỉnh hơn 3km, hiện nay còn lại hơn 1km để kết nối và hoàn chỉnh tuyến đường này, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng khảo sát, nghiên cứu đề xuất Thường trực UBND huyện để giải quyết. Đối với đường giao thông nội đồng, phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với UBND xã Quảng Phú rà soát lại quy hoạch của xã phù hợp với thực tế.

Về tiêu chí trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các trường học, phấn đấu trường Tiểu học Quảng Phú đạt chuẩn Quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2018. Xã Quảng Phú, BQL dự án huyện làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công trường Tiểu học đảm bảo 30/4/2018 phải khánh thành theo cam kết. Sau khi hoàn thành cơ sở vật chất, phòng Giáo dục- Đào tạo đấu mối với Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học Quảng Phú. Còn lại trường THCS, tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch để sửa chữa, chỉnh trang các phòng học, phòng chức năng đảm bảo điều kiện đạt 85% theo mức cận chuẩn. Thời gian hoàn thành trước tháng 9/2018.

Về cơ sở vật chất văn hóa, UBND xã Quảng Phú làm việc với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp, vệ sinh các phòng làm việc. Đối với nhà văn hóa thôn 9, giao phòng Tài nguyên- Môi trường và Văn hóa- Thông tin, hướng dẫn chuyển đổi, tạo điều kiện về đất để xây dựng Nhà văn hóa, hoàn thành trong tháng 3/2018. Đối với hệ thống Đài truyền thanh, giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với xã rà soát, đánh giá lại hiện trạng, các trang thiết bị còn sử dụng được, không sử dụng được để sửa chữa, thay thế đảm bảo thông suốt. Thời gian hoàn thành trước 15/3/2018.

Về tiêu chí nhà ở khu dân cư, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng, Lao động- TBXH phối hợp với xã Quảng Phú, rà soát lại các hộ, đặc biệt là các hộ đang ở nhà tạm bợ, trên cơ sở đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể để kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các hộ xây dựng nhà ở mới.

Về tiêu chí thu nhập, giao phòng Thống kê tính toán lại thu nhập, phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xã Quảng Phú chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác. Ngoài việc liên kết với công ty CP mía đường Lam Sơn, địa phương phối hợp với công ty sữa VINAMIL xây dựng mô hình liên kết cung cấp thức ăn cho chăn nuôi bò sữa. Giao phòng Lao động -TBXH chủ trì phối hợp với xã Quảng Phú mở 2 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Về tiêu chí hộ nghèo, Phòng Lao động TBXH chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú rà soát, phân loại, đánh giá đến từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Về tỷ lệ BHYT, duy trì ổn định số thẻ BHYT hiện có, đồng thời mở rộng thêm ít nhất 796 thẻ BHYT. Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng Ban vận động người dân tham gia BHYT, phân công rõ từng đoàn thể chịu trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia BHYT, đến 30/10/2018, phải đạt tỷ lệ BHYT từ 85% trở lên.

Về tiêu chí Môi trường và ATTP, giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài nguyên- Môi trường phối hợp với các đoàn thể của huyện, xã Quảng Phú tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác của người dân tham gia vệ sinh môi trường. Hàng tuần vào sáng Chủ nhật, giao Huyện đoàn tổ chức phát động công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã Quảng Phú.

Về tiêu chí Quốc phòng- An ninh, giao Đảng ủy xã Quảng Phú lập tổ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Giao văn phòng HĐND, UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy điều chỉnh lại 1 số đồng chí thành viên trong tổ công tác. Đối với các đồng chí thành viên trong tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác trực tiếp chỉ đạo toàn diện việc xây dựng NTM tại xã Quảng Phú. Hàng tháng có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo sự phân công của tổ trưởng tổ công tác. Trực tiếp phụ trách các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đồng chí Thái Xuân Cường- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp tiêu chí xây dựng về hệ thống chính trị, Quốc phòng- An ninh.

Đồng chí Lê Thị Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Lê Văn Duyệt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Lê Văn Lực- Trưởng Đài Truyền thanh huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú xây dựng cơ quan, công sở xã Quảng Phú đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng- PCT Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN Quảng Phú xây dựng đường hoa phụ nữ ở các tuyến đường.

Đồng chí Lê Như Quang- PCT Hội Nông dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú về vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa đồng bộ, vệ sinh môi trường, ATTP.

Đồng chí Đỗ Văn Triệu- PCT UBMTTQ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú thực hiện pháp lệnh 34 của UBTVQH trong huy động nguồn lực XD NTM.

Đồng chí Lê Thanh Bình- PCT Hội CCB huyện chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB xã Quảng Phú xây dựng và duy trì các đoạn đường tự quản về VSMT, xây dựng các bể đựng bao bì, chai lọ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Đồng chí Phan Thanh Dũng- Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên xã Quảng Phú duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Đối với các thành viên tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Quảng Phú sớm được tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Quảng Phú về chương trình xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 19/03/2018 08:32:09 (GMT+7)

Sáng 8/3/2018, đồng chí Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đã làm việc với xã Quảng Phú về tiến độ chương trình xây dựng NTM của địa phương. Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí thành viên tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, xã Quảng Phú về đích nông thôn mới năm 2018; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội hội xã Quảng Phú.

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại xã Quảng Phú

Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy, UBND xã đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM xã Quảng Phú đến nay. Theo đó, thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân, Quảng Phú đã tích cực trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được sự hỗ trợ của các ban ngành có liên quan và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ- đảng viên và bà con nhân dân, đến nay xã Quảng Phú đã cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí theo quy định. Các tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, Thu nhập, hộ nghèo, An ninh trật tự, Môi trường và ATTP, Y tế, Văn hóa.

Tham gia đóng góp vào việc hoàn thành các tiêu chí và để Quảng Phú được công nhận xã đạt chuẩn NTM, các thành viên tổ công tác đã phân tích và nêu lên nhiều giải pháp lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí chưa hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên tổ công tác, xã Quảng Phú thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với địa phương ngày 15/11/2017. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM của xã Quảng Phú trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt, là vai trò của người đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã. Phải nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội. Hàng tuần Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổ chức giao ban nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM và biểu dương, khuyến khích đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đồng thời xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền nhưng phải cụ thể, sát với các tiêu chí liên quan đến người dân và phải được triển khai sâu rộng từ xã đến thôn. Đảng ủy thành lập Ban tuyên truyền của xã, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể. Phân công Ban tuyên truyền thành các tổ phụ trách các thôn, lấy công tác vận động là chính. Tập trung tuyên truyên về công tác cải tạo, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh, BHYT, hộ nghèo,... Tăng cường biểu dương các gia đình, cá nhân làm tốt thông qua các cuộc họp, hệ thống truyền thanh của xã nhằm khuyến khích tinh thần người dân tham gia xây dựng NTM. Thời gian hoàn thành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền xong trước ngày 20/3/2018.

Đảng ủy, UBND xã chủ trì phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính- Kế hoạch; Giáo dục - Đào tạo; Y tế rà soát, đánh giá lại tiêu chí cụ thể trên cơ sở quy định bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Xác định các công trình cần đầu tư, từ đó cân đối nguồn vốn và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018. Về tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiêu chí NTM, cho cán bộ chỉ đạo từ xã đến thôn. Giao Văn phòng điều phối NTM huyện tăng cường cung cấp tài liệu liên quan, phối hợp với xã tổ chức tập huấn.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phân công rõ trách nhiệm, cụ thể các tiêu chí đối với từng đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác thi đua của năm, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018. Đối với các đồng chí ở xã được phân công phụ trách các tiêu chí phải chủ động đấu mối phối hợp với các phòng, ngành theo các tiêu chí đã được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như việc hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định.

Về huy động nguồn lực, UBND xã Quảng Phú căn cứ quyết định của huyện về phê duyệt vị trí đấu giá cấp quyền sử dụng đất, chủ động phối hợp với phòng Tài chính- Kê hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu. Đối với đất nông trường bàn giao về, giao Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường làm việc với UBND xã Quảng Phú. Trong huy động nguồn lực, địa phương thành lập Ban vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, thành viên là chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ các thôn xây dựng kế hoạch kêu gọi con em xa quê đóng góp xây dựng NTM. Huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng NTM phải tuân thủ theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của tỉnh, của huyện và phù hợp với thu nhập của người dân. Việc họp dân phải có tối thiểu 2/3 số hộ trong thôn tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai ở từng thôn. Riêng tổ chức họp dân để huy động nguồn lực thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, chủ tịch UBMTTQ phải tham dự, mời Phòng Tài chính- Kế hoạch, MTTQ và các đoàn thể huyện cùng tham dự. Về xây dựng cơ bản, phải tuân thủ trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn vốn của nhân dân.

Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo. Ngày 16/3/2018, Chủ tịch UBND huyện cùng với các phòng, ngành và xã Quảng Phú sẽ tổ chức đối thoại với công dân của địa phương về 1 số vấn đề có liên quan, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cán bộ xã Quảng Phú phải thực sự gần dân, sát dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, giải quyết tốt tình hình đơn thư tại chỗ.

Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo, nâng cao các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để các phòng, ngành theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thẩm định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2018. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, giao Văn phòng điều phối NTM chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành trước 20/3/2018.

Đối với tiêu chí quy hoạch, giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng chỉ đạo hướng dẫn xã Quảng Phú tổ chức thực hiện công khai quy hoạch tại các nhà văn hóa thôn và xây dựng ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung của xã để tổ chức thực hiện. Đồng thời rà soát, kiểm tra cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, thời gian hoàn thành trước 20/3/2018.

Đối với tiêu chí giao thông, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban QLDA huyện hướng dẫn UBND xã Quảng Phú tổ chức rà soát các tuyến đường trục thôn, liên thôn, đường nội đồng theo quy hoạch để lập dự toán, cân đối nguồn vốn để tổ chức thực hiện. Trong đó tuyến đường trung tâm xã đã có dự án đầu tư của tỉnh hơn 3km, hiện nay còn lại hơn 1km để kết nối và hoàn chỉnh tuyến đường này, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng khảo sát, nghiên cứu đề xuất Thường trực UBND huyện để giải quyết. Đối với đường giao thông nội đồng, phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với UBND xã Quảng Phú rà soát lại quy hoạch của xã phù hợp với thực tế.

Về tiêu chí trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các trường học, phấn đấu trường Tiểu học Quảng Phú đạt chuẩn Quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2018. Xã Quảng Phú, BQL dự án huyện làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công trường Tiểu học đảm bảo 30/4/2018 phải khánh thành theo cam kết. Sau khi hoàn thành cơ sở vật chất, phòng Giáo dục- Đào tạo đấu mối với Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học Quảng Phú. Còn lại trường THCS, tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch để sửa chữa, chỉnh trang các phòng học, phòng chức năng đảm bảo điều kiện đạt 85% theo mức cận chuẩn. Thời gian hoàn thành trước tháng 9/2018.

Về cơ sở vật chất văn hóa, UBND xã Quảng Phú làm việc với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp, vệ sinh các phòng làm việc. Đối với nhà văn hóa thôn 9, giao phòng Tài nguyên- Môi trường và Văn hóa- Thông tin, hướng dẫn chuyển đổi, tạo điều kiện về đất để xây dựng Nhà văn hóa, hoàn thành trong tháng 3/2018. Đối với hệ thống Đài truyền thanh, giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với xã rà soát, đánh giá lại hiện trạng, các trang thiết bị còn sử dụng được, không sử dụng được để sửa chữa, thay thế đảm bảo thông suốt. Thời gian hoàn thành trước 15/3/2018.

Về tiêu chí nhà ở khu dân cư, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng, Lao động- TBXH phối hợp với xã Quảng Phú, rà soát lại các hộ, đặc biệt là các hộ đang ở nhà tạm bợ, trên cơ sở đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể để kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các hộ xây dựng nhà ở mới.

Về tiêu chí thu nhập, giao phòng Thống kê tính toán lại thu nhập, phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xã Quảng Phú chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác. Ngoài việc liên kết với công ty CP mía đường Lam Sơn, địa phương phối hợp với công ty sữa VINAMIL xây dựng mô hình liên kết cung cấp thức ăn cho chăn nuôi bò sữa. Giao phòng Lao động -TBXH chủ trì phối hợp với xã Quảng Phú mở 2 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Về tiêu chí hộ nghèo, Phòng Lao động TBXH chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú rà soát, phân loại, đánh giá đến từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Về tỷ lệ BHYT, duy trì ổn định số thẻ BHYT hiện có, đồng thời mở rộng thêm ít nhất 796 thẻ BHYT. Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng Ban vận động người dân tham gia BHYT, phân công rõ từng đoàn thể chịu trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia BHYT, đến 30/10/2018, phải đạt tỷ lệ BHYT từ 85% trở lên.

Về tiêu chí Môi trường và ATTP, giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài nguyên- Môi trường phối hợp với các đoàn thể của huyện, xã Quảng Phú tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác của người dân tham gia vệ sinh môi trường. Hàng tuần vào sáng Chủ nhật, giao Huyện đoàn tổ chức phát động công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã Quảng Phú.

Về tiêu chí Quốc phòng- An ninh, giao Đảng ủy xã Quảng Phú lập tổ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Giao văn phòng HĐND, UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy điều chỉnh lại 1 số đồng chí thành viên trong tổ công tác. Đối với các đồng chí thành viên trong tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác trực tiếp chỉ đạo toàn diện việc xây dựng NTM tại xã Quảng Phú. Hàng tháng có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo sự phân công của tổ trưởng tổ công tác. Trực tiếp phụ trách các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đồng chí Thái Xuân Cường- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp tiêu chí xây dựng về hệ thống chính trị, Quốc phòng- An ninh.

Đồng chí Lê Thị Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Lê Văn Duyệt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Lê Văn Lực- Trưởng Đài Truyền thanh huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú xây dựng cơ quan, công sở xã Quảng Phú đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng- PCT Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN Quảng Phú xây dựng đường hoa phụ nữ ở các tuyến đường.

Đồng chí Lê Như Quang- PCT Hội Nông dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú về vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa đồng bộ, vệ sinh môi trường, ATTP.

Đồng chí Đỗ Văn Triệu- PCT UBMTTQ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Phú thực hiện pháp lệnh 34 của UBTVQH trong huy động nguồn lực XD NTM.

Đồng chí Lê Thanh Bình- PCT Hội CCB huyện chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB xã Quảng Phú xây dựng và duy trì các đoạn đường tự quản về VSMT, xây dựng các bể đựng bao bì, chai lọ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Đồng chí Phan Thanh Dũng- Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên xã Quảng Phú duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Đối với các thành viên tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Quảng Phú sớm được tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân