Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6338
Tháng này:
27025
Tất cả:
570433

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra tình hình bãi chứa rác thải tại xã Tây Hồ và khung ngăn chắn rác trên tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang

Ngày 10/01/2018 10:05:44

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thôn 1, và đề nghị của lãnh đạo xã Xuân Giang về tình trạng gây ô nhiễm của bãi chứa rác thải xã Tây Hồ và khung ngăn chắn rác thải trên tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang làm ô nhiễm môi trường đến nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang

Đ/c Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại bãi chứa rác thải xã Tây Hồ

Chiều ngày 08/01/2017, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa điểm trên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy và đại diện Thường trực UBND xã xã Tây Hồ, Xuân Giang; Trưởng thôn 1 xã Xuân Giang.

Bãi chứa rác thải xã Tây Hồ

Theo phản ánh của cử tri và nhân dân thôn 1 và đề nghị của Thường trực Đảng ủy xã Xuân Giang tình hình ô nhiễm của bãi chứa rác thải xã Tây Hồ đã nhiều năm qua không được xử lý tốt và thường xuyên đốt dẫn đến khói bụi bay vào các khu dân cư thuộc thôn xã Xuân Giang, gây ô nhiễm môi trường và dẫn đến bức xúc của cử tri và nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang trong nhiều tháng qua.

Khu dân cư thôn 1, xã Xuân Giang

Có mặt tại hiện trường bãi rác thải của xã Tây Hồ, sau khi nghe lãnh đạo xã Tây Hồ báo cáo tình hình xử lý và chôn lấp rác thải; nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo xã Xuân Giang, lãnh đạo thôn 1, xã Xuân Giang; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Đảng ủy, UBND xã Tây Hồ trên cơ sở bãi chôn lấp rác thải của xã do đã được chôn lấp nhiều năm, đến nay do xử lý không tốt, mặt khác bãi rác lại nằm sát cạnh khu dân cư thôn 1, xã Xuân Giang nên dẫn đến tình hình ô nhiễm môi trường. Vì vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Tây Hồ phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường lập phương án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Tây Hồ để tổ chức hội nghị tại các thôn xin ý kiến nhân dân thống nhất phương án thu gom và xử lý tại bãi xử lý rác thải của huyện tại xã Xuân Phú, hoàn thành xong trước 30/3/2018; trong quá trình xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xã Tây Hồ hóa chất phun xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang.

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tại khung ngăn rác thải qua thôn 1, xã Xuân Giang

Có mặt tại khung ngăn rác thải tại tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang, sau khi nghe lãnh đạo xã Xuân Giang báo cáo tình hình rác thải trên sông Nông Giang thường xuyên trôi xuống tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang và nằm lại do khung ngăn rác thải, gây ô nhiễm môi trường đối với nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang và gây mất cảnh quan trên tuyến đường vào khu Lăng mộ Vua Lê Dụ Tông, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực UBND huyện tiến hành thi công lắp khung chắn rác thải tại miệng cống phía sông Nông Giang để rác thải trên sông Nông Giang không trôi xuống mương làm ô nhiễm môi trường cho nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang, hoàn thành xong trước ngày 14/1/2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra tình hình bãi chứa rác thải tại xã Tây Hồ và khung ngăn chắn rác trên tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang

Đăng lúc: 10/01/2018 10:05:44 (GMT+7)

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thôn 1, và đề nghị của lãnh đạo xã Xuân Giang về tình trạng gây ô nhiễm của bãi chứa rác thải xã Tây Hồ và khung ngăn chắn rác thải trên tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang làm ô nhiễm môi trường đến nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang

Đ/c Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại bãi chứa rác thải xã Tây Hồ

Chiều ngày 08/01/2017, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa điểm trên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy và đại diện Thường trực UBND xã xã Tây Hồ, Xuân Giang; Trưởng thôn 1 xã Xuân Giang.

Bãi chứa rác thải xã Tây Hồ

Theo phản ánh của cử tri và nhân dân thôn 1 và đề nghị của Thường trực Đảng ủy xã Xuân Giang tình hình ô nhiễm của bãi chứa rác thải xã Tây Hồ đã nhiều năm qua không được xử lý tốt và thường xuyên đốt dẫn đến khói bụi bay vào các khu dân cư thuộc thôn xã Xuân Giang, gây ô nhiễm môi trường và dẫn đến bức xúc của cử tri và nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang trong nhiều tháng qua.

Khu dân cư thôn 1, xã Xuân Giang

Có mặt tại hiện trường bãi rác thải của xã Tây Hồ, sau khi nghe lãnh đạo xã Tây Hồ báo cáo tình hình xử lý và chôn lấp rác thải; nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo xã Xuân Giang, lãnh đạo thôn 1, xã Xuân Giang; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Đảng ủy, UBND xã Tây Hồ trên cơ sở bãi chôn lấp rác thải của xã do đã được chôn lấp nhiều năm, đến nay do xử lý không tốt, mặt khác bãi rác lại nằm sát cạnh khu dân cư thôn 1, xã Xuân Giang nên dẫn đến tình hình ô nhiễm môi trường. Vì vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Tây Hồ phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường lập phương án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Tây Hồ để tổ chức hội nghị tại các thôn xin ý kiến nhân dân thống nhất phương án thu gom và xử lý tại bãi xử lý rác thải của huyện tại xã Xuân Phú, hoàn thành xong trước 30/3/2018; trong quá trình xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xã Tây Hồ hóa chất phun xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang.

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tại khung ngăn rác thải qua thôn 1, xã Xuân Giang

Có mặt tại khung ngăn rác thải tại tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang, sau khi nghe lãnh đạo xã Xuân Giang báo cáo tình hình rác thải trên sông Nông Giang thường xuyên trôi xuống tuyến mương qua địa bàn thôn 1, xã Xuân Giang và nằm lại do khung ngăn rác thải, gây ô nhiễm môi trường đối với nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang và gây mất cảnh quan trên tuyến đường vào khu Lăng mộ Vua Lê Dụ Tông, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực UBND huyện tiến hành thi công lắp khung chắn rác thải tại miệng cống phía sông Nông Giang để rác thải trên sông Nông Giang không trôi xuống mương làm ô nhiễm môi trường cho nhân dân thôn 1, xã Xuân Giang, hoàn thành xong trước ngày 14/1/2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân