Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đoàn giám sát của tỉnh làm việc với huyện Thọ Xuân về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25 UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 20/09/2018 15:20:13

Sáng ngày 18/9, Đoàn giám sát của UBND tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Thọ Xuân về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Sở Công thương, Sở y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Về phía huyện Thọ Xuân, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Hội LHPN huyện, các phòng: Y tế, Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đội quản lý thị trường số 14. Đại diện TT Đảng ủy, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, công chức Địa chính- nông nghiệp, Tư pháp, Trưởng Trạm y tế xã Bắc Lương.

(Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì buổi giám sát tại huyện Thọ Xuân việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm)

Trước khi vào buổi làm việc, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế các mô hình An toàn thực phẩm tại xã Bắc Lương. Tiếp đó, tại buổi làm việc, UBND huyện, UBND xã Bắc Lương đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sau khi tiếp thu Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo VSATTP; UBND huyện Thọ Xuân, xã Bắc Lương đã ban hành các văn bản tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa việc đảm bảo VSATTP đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Huyện cũng đã phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. Chọn Bắc Lương xây dựng xã đạt tiêu chí xã ATTP thực hiện thí điểm với 4 mô hình gồm: mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, mô hình giết mổ tập trung ATTP, mô hình chợ kinh doanh thực phẩm an toàn, mô hình bếp ăn tập thể an toàn TP. Xây dựng 5 mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng 3 chuỗi lúa gạo an toàn, 6 chuỗi rau, củ, quả; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn ; xây dựng cơ sở giết mổ ATTP; xây dựng chợ ATTP và 5 cửa hàng ATTP. Có 46/46 bếp ăn tập thể thực hiện ký cam kết về đảm bảo ATTP, trong đó có 20 bếp ăn đã được công nhận bếp ăn tập thể ATTP, số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra công nhận.; 41/41 xã, thị trấn thực hiện xây dựng tiêu chí xã ATTP. Đến nay các xã, thị trấn cơ bản đạt trên 50% trong 8 nhóm tiêu chí ATTP theo quyết định 4627 của UBND tỉnh; các xã về đích NTM năm 2018 đạt 70-75%, xã Bắc Lương đạt 83%.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong công tác đảm bảo VSATTP thời gian qua của huyện Thọ xuân nói chung và xã Bắc Lương nói riêng, đồng thời nêu lên những tồn tại hạn chế cũng như đề ra các giải pháp giúp huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn giám sát tỉnh Thanh Hóa, đồng thời sẽ chỉ đạo các phòng chức năng của huyện bổ sung, hoàn thiện báo cáo; thực hiện tốt công tác VSATTP theo tinh thần Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát của tỉnh đã đánh giánh cao kết quả thực hiện trong lĩnh vực quản lý vấn đề VSATTP trên địa bàn huyện Thọ Xuân thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát tỉnh đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, đạo đức trong SXKD; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra công tác VSATTP, kiểm soát nguồn thực phẩm tại các chợ, quầy hàng, cửa hàng kinh doanh thực phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP; huyện cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các phòng, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn; quan tâm chỉ đạo, xây dựng thương hiệu sản phẩm ATTP theo tiêu chuẩn Việt Gáp góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị cho các sản phẩm trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đoàn giám sát của tỉnh làm việc với huyện Thọ Xuân về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25 UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 20/09/2018 15:20:13 (GMT+7)

Sáng ngày 18/9, Đoàn giám sát của UBND tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Thọ Xuân về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Sở Công thương, Sở y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Về phía huyện Thọ Xuân, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Hội LHPN huyện, các phòng: Y tế, Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đội quản lý thị trường số 14. Đại diện TT Đảng ủy, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, công chức Địa chính- nông nghiệp, Tư pháp, Trưởng Trạm y tế xã Bắc Lương.

(Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì buổi giám sát tại huyện Thọ Xuân việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm)

Trước khi vào buổi làm việc, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế các mô hình An toàn thực phẩm tại xã Bắc Lương. Tiếp đó, tại buổi làm việc, UBND huyện, UBND xã Bắc Lương đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sau khi tiếp thu Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo VSATTP; UBND huyện Thọ Xuân, xã Bắc Lương đã ban hành các văn bản tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa việc đảm bảo VSATTP đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Huyện cũng đã phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. Chọn Bắc Lương xây dựng xã đạt tiêu chí xã ATTP thực hiện thí điểm với 4 mô hình gồm: mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, mô hình giết mổ tập trung ATTP, mô hình chợ kinh doanh thực phẩm an toàn, mô hình bếp ăn tập thể an toàn TP. Xây dựng 5 mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng 3 chuỗi lúa gạo an toàn, 6 chuỗi rau, củ, quả; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn ; xây dựng cơ sở giết mổ ATTP; xây dựng chợ ATTP và 5 cửa hàng ATTP. Có 46/46 bếp ăn tập thể thực hiện ký cam kết về đảm bảo ATTP, trong đó có 20 bếp ăn đã được công nhận bếp ăn tập thể ATTP, số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra công nhận.; 41/41 xã, thị trấn thực hiện xây dựng tiêu chí xã ATTP. Đến nay các xã, thị trấn cơ bản đạt trên 50% trong 8 nhóm tiêu chí ATTP theo quyết định 4627 của UBND tỉnh; các xã về đích NTM năm 2018 đạt 70-75%, xã Bắc Lương đạt 83%.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong công tác đảm bảo VSATTP thời gian qua của huyện Thọ xuân nói chung và xã Bắc Lương nói riêng, đồng thời nêu lên những tồn tại hạn chế cũng như đề ra các giải pháp giúp huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn giám sát tỉnh Thanh Hóa, đồng thời sẽ chỉ đạo các phòng chức năng của huyện bổ sung, hoàn thiện báo cáo; thực hiện tốt công tác VSATTP theo tinh thần Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát của tỉnh đã đánh giánh cao kết quả thực hiện trong lĩnh vực quản lý vấn đề VSATTP trên địa bàn huyện Thọ Xuân thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát tỉnh đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, đạo đức trong SXKD; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra công tác VSATTP, kiểm soát nguồn thực phẩm tại các chợ, quầy hàng, cửa hàng kinh doanh thực phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP; huyện cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các phòng, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn; quan tâm chỉ đạo, xây dựng thương hiệu sản phẩm ATTP theo tiêu chuẩn Việt Gáp góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị cho các sản phẩm trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân