Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam học tập kinh nghiệm giảm nghèo bền vững tại huyện Thọ Xuân

Ngày 06/12/2019 10:31:42

Ngày 5/12/2019, Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Thọ Xuân

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động TBXH huyện Hiệp Đức. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động TBXH.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu với đoàn những nét chính của huyện Thọ Xuân, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016- 2019. Những năm qua, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên chỉ tiêu giảm nghèo của huyện được tỉnh đánh giá cao. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,74%( giảm bình quân 1,42%/năm) vượt mục tiêu kế hoạch.

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, bài học kinh nghiệm được huyện Thọ Xuân rút ra, đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tỉnh, huyện về chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phát huy được vai trò tích cực, sáng tạo của địa phương, của chính bản thân người nghèo, khơi dậy được mối quan hệ, tình đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng dân cư trong việc giúp nhau sản xuất... cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo.

Thay mặt các đồng chí trong đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trân trọng cảm ơn những chia sẻ quý báu của huyện Thọ Xuân trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức nhấn mạnh, đây sẽ là những kinh nghiệm quý để cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Đức nghiên cứu, học tập và áp dụng tại địa phương, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cũng trong chuyến đi này, Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp tìm hiểu công tác giảm nghèo tại 1 số đơn vị huyện Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam học tập kinh nghiệm giảm nghèo bền vững tại huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 06/12/2019 10:31:42 (GMT+7)

Ngày 5/12/2019, Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Thọ Xuân

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động TBXH huyện Hiệp Đức. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động TBXH.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu với đoàn những nét chính của huyện Thọ Xuân, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016- 2019. Những năm qua, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên chỉ tiêu giảm nghèo của huyện được tỉnh đánh giá cao. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,74%( giảm bình quân 1,42%/năm) vượt mục tiêu kế hoạch.

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, bài học kinh nghiệm được huyện Thọ Xuân rút ra, đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tỉnh, huyện về chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phát huy được vai trò tích cực, sáng tạo của địa phương, của chính bản thân người nghèo, khơi dậy được mối quan hệ, tình đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng dân cư trong việc giúp nhau sản xuất... cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo.

Thay mặt các đồng chí trong đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trân trọng cảm ơn những chia sẻ quý báu của huyện Thọ Xuân trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức nhấn mạnh, đây sẽ là những kinh nghiệm quý để cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Đức nghiên cứu, học tập và áp dụng tại địa phương, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cũng trong chuyến đi này, Đoàn công tác của huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp tìm hiểu công tác giảm nghèo tại 1 số đơn vị huyện Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân