Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VIET NET: Ủng hộ huyện Thọ Xuân 5 nghìn khẩu trang y tế phòng chống dịch bệnh Covid 19

Đăng lúc: 17:19:46 22/02/2021 (GMT+7)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực MTTQ huyện Thọ Xuân, sáng 22/2/2021, Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VIET NET tại thành phố Hà Nội đã ủng hộ 5 nghìn khẩu trang y tế phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho huyện Thọ Xuân.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện dự lễ tiếp nhận.

         

          Với tình cảm và trách nhiệm của mình, dịp này đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VIET NET đã trực tiếp ủng hộ 5 nghìn khẩu trang y tế chung sức cùng với cả huyện phòng chống dịch bệnh Covid 19.

         

          Tiếp nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Cong ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VIET NET, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện cảm ơn những đóng góp ủng hộ của Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VIET NET cho công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần đồng hành cùng huyện Thọ Xuân ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời khẳng định, MTTQ huyện sẽ sử dụng đúng mục đích, kịp thời chuyển số khẩu trang y tế này đến những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân