Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2583
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2583
Tháng này:
28381
Tất cả:
1433836

Công tác sáp nhập xã - thị trấn tại Hạnh Phúc và thị trấn Thọ Xuân

Ngày 25/11/2019 16:30:27

Thực hiện NQ 37 của Bộ Chính trị và kế hoạch của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, UBND huyện Thọ Xuân đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện với mục đích tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, những ngày này, các địa phương thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn tất những phần việc còn dở dang như hồ sơ, tài liệu, tài chính và các nhiệm vụ khác có liên quan để thực hiện bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cấp xã cũ và mới theo quy định.

Công sở xã Hạnh Phúc

Tại xã Hạnh Phúc, đơn vị sẽ sáp nhập vào thị trấn Thọ Xuân, qua trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh và huyện về thực hiện công tác sáp nhập, xã Hạnh Phúc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Tổ chức các hội nghị theo quy định quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Hạnh Phúc cũng đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức theo từng lĩnh vực, thống kê, tổng hợp công việc còn làm tiếp cũng như hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện bàn giao theo quy định, đảm bảo thời gian. Đặc biệt, địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những nội dung liên quan đến việc sáp nhập xã. v.v...Do thực hiện đúng quy trình, quy định và được tuyên truyền rộng rãi nên cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng tình với việc sáp nhập

Toàn cảnh thị trấn Thọ Xuân

Tại thị trấn Thọ Xuân, qua trao đổi với đ/c Chủ tịch UBND thị trấn, chúng tôi được biết: Đối với việc sáp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương cũng đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn. Hiện nay, theo sự hướng dẫn của các phòng ngành chuyên môn UBND huyện, địa phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức theo từng lĩnh vực, thống kê, tổng hợp công việc còn dở dang cũng như hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện bàn giao theo quy định. Cùng với đó, để tạo sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, TT Thọ Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sáp nhập xã; công khai nội dung phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính để nhân dân biết và tham gia ý kiến

Có thể nói, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không phải là phép cộng cơ học; mà chủ trương này đang được cấp uỷ, chính quyền các địa phương gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy được hiệu quả đầu tư của các nguồn vốn, mang lại lợi ích cho nhân dân. Do đó, người dân đang thể hiện sự đồng thuận rất cao đối với chủ trương này của Nhà nước.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Công tác sáp nhập xã - thị trấn tại Hạnh Phúc và thị trấn Thọ Xuân

Đăng lúc: 25/11/2019 16:30:27 (GMT+7)

Thực hiện NQ 37 của Bộ Chính trị và kế hoạch của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, UBND huyện Thọ Xuân đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện với mục đích tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, những ngày này, các địa phương thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn tất những phần việc còn dở dang như hồ sơ, tài liệu, tài chính và các nhiệm vụ khác có liên quan để thực hiện bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cấp xã cũ và mới theo quy định.

Công sở xã Hạnh Phúc

Tại xã Hạnh Phúc, đơn vị sẽ sáp nhập vào thị trấn Thọ Xuân, qua trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh và huyện về thực hiện công tác sáp nhập, xã Hạnh Phúc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Tổ chức các hội nghị theo quy định quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Hạnh Phúc cũng đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức theo từng lĩnh vực, thống kê, tổng hợp công việc còn làm tiếp cũng như hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện bàn giao theo quy định, đảm bảo thời gian. Đặc biệt, địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những nội dung liên quan đến việc sáp nhập xã. v.v...Do thực hiện đúng quy trình, quy định và được tuyên truyền rộng rãi nên cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng tình với việc sáp nhập

Toàn cảnh thị trấn Thọ Xuân

Tại thị trấn Thọ Xuân, qua trao đổi với đ/c Chủ tịch UBND thị trấn, chúng tôi được biết: Đối với việc sáp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương cũng đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn. Hiện nay, theo sự hướng dẫn của các phòng ngành chuyên môn UBND huyện, địa phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức theo từng lĩnh vực, thống kê, tổng hợp công việc còn dở dang cũng như hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện bàn giao theo quy định. Cùng với đó, để tạo sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, TT Thọ Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sáp nhập xã; công khai nội dung phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính để nhân dân biết và tham gia ý kiến

Có thể nói, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không phải là phép cộng cơ học; mà chủ trương này đang được cấp uỷ, chính quyền các địa phương gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy được hiệu quả đầu tư của các nguồn vốn, mang lại lợi ích cho nhân dân. Do đó, người dân đang thể hiện sự đồng thuận rất cao đối với chủ trương này của Nhà nước.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân