Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
827
Hôm qua:
2562
Tuần này:
3389
Tháng này:
24393
Tất cả:
854717

Công nhận 5 xã của huyện Thọ Xuân đạt tiêu chí ATTP năm 2019 (đợt 1)

Ngày 07/08/2019 10:58:29

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3083 về việc công nhận 29 xã, phường của 5 huyện, thành phố đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2019 đợt 1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 5 xã thuộc huyện Thọ Xuân là Thọ Thắng, Hạnh Phúc, Xuân Tân, Thọ Trường và Thọ Lâm.

Thực phẩm bán tại chợ Neo, Bắc Lương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định ban hành kèm theo kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã ATTP năm 2019, UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp xã, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo và ban nông nghiệp. Đồng thời thành lập các tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới. Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tổ giám sát cộng đồng thôn. Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm và các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vệ sinh ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của các xã đạt theo yêu cầu. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí ATTP để được thẩm định, công nhận theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Công nhận 5 xã của huyện Thọ Xuân đạt tiêu chí ATTP năm 2019 (đợt 1)

Đăng lúc: 07/08/2019 10:58:29 (GMT+7)

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3083 về việc công nhận 29 xã, phường của 5 huyện, thành phố đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2019 đợt 1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 5 xã thuộc huyện Thọ Xuân là Thọ Thắng, Hạnh Phúc, Xuân Tân, Thọ Trường và Thọ Lâm.

Thực phẩm bán tại chợ Neo, Bắc Lương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 32 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định ban hành kèm theo kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã ATTP năm 2019, UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp xã, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo và ban nông nghiệp. Đồng thời thành lập các tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới. Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tổ giám sát cộng đồng thôn. Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm và các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vệ sinh ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của các xã đạt theo yêu cầu. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí ATTP để được thẩm định, công nhận theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân